POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer.

POSOM ingår i kommunens krisberedskapsorganisation och kan aktiveras vid en allvarlig, oförutsägbar händelse eller kris som drabbar flera och som inte kan hanteras med ordinarie resurser och organisation. Det ska finnas ett behov av psykosocialt stöd samt att den ordinarie organisationen inte bedöms vara tillräcklig.

POSOM arbetar med att ge information och stöd till individer, upprätta informations- och stödcentrum och samverka med övriga organisationer. Gruppen ska förebygga ohälsa som kan komma av oväntade och svåra händelser. Hjälp kan vara i form av medmänskligt stöd, lösa praktiska problem, avlastande samtal eller genom att se till att de som behöver fortsatt krisbearbetning slussas vidare till de personer som kan ge det.

Gruppen i Färgelanda kommun består av:Företrädare för socialtjänst, kommunledning, skola, omsorg, primärvård, polis, Svenska kyrkan och Röda Korset.

Chef Individ och familjeomsorgen
Jon Granlund
0528-567601

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier