Färgelanda kommuns försäkringar

Färgelanda kommun har ett antal försäkringar om olyckan skulle vara framme. Avtalsperioden sträcker sig fram till 2022-12-31. Nedan återfinns några av de försäkringar som är aktuella.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom ofrivillig, plötslig, yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Färgelanda kommun har f.o.m den 1 januari 2022 tecknat försäkring med Svedea.

Olycksfallsförsäkring gäller för alla barn och ungdomar som är inskrivna inom förskola och skola i kommunen. Försäkringen gäller även för barn som är skrivna i kommunen och  går i enskild eller fristående verksamhet.
Försäkringen är en heltidsförsäkring och gäller alltså dygnet runt, både under vistelse i förskola/skola och under fritid. Inom begreppet förskola/skola ryms även familjedaghem, förskoleklass och fritidshem. Heltidsförsäkring gäller också för elever i gymnasieskola, gymnasiesärskola och elever som omfattas av det individuella programmet.
För elever i kommunal vuxenutbildning, grundvux. och SFI gäller försäkringen under verksamhetstid. Med verksamhetstid avses ordinarie verksamhet i skola samt resa till och från skolan.

Skadeanmälan


Enklaste sättet att anmälan en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida,
www.svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall.
På vår hemsida hittar du även skadeblanketter och annan skaderelaterad information. Har du inte möjlighet
att anmäla skadan online går det bra att kontakta oss via telefon, mejl eller post.
Vår skadeavdelning är öppen vardagar 8 -17 (vid akuta skador övrig tid når du skadejour på samma
nummer).


Telefonnummer: 0771-160 199


Mejl: skadorforetag@svedea.se


Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM


Dokument och bilagor

Ekonom
Lars Bäcker
0528-567144

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier