Färgelanda kommuns försäkringar

Färgelanda kommun har ett antal försäkringar om olyckan skulle vara framme. Avtalsperioden sträcker sig fram till 2020-12-31. Nedan återfinns några av de försäkringar som är aktuella.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom ofrivillig, plötslig, yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Färgelanda kommun har f.o.m den 1 januari 2017 tecknat försäkring med Länsförsäkringar.

Olycksfallsförsäkring gäller för alla barn och ungdomar som är inskrivna inom förskola och skola i kommunen. Försäkringen gäller även för barn som är skrivna i kommunen och  går i enskild eller fristående verksamhet.
Försäkringen är en heltidsförsäkring och gäller alltså dygnet runt, både under vistelse i förskola/skola och under fritid. Inom begreppet förskola/skola ryms även familjedaghem, förskoleklass och fritidshem. Heltidsförsäkring gäller också för elever i gymnasieskola, gymnasiesärskola och elever som omfattas av det individuella programmet.
För elever i kommunal vuxenutbildning, grundvux. och SFI gäller försäkringen under verksamhetstid. Med verksamhetstid avses ordinarie verksamhet i skola samt resa till och från skolan.

Vid skada ring 0521- 27 30 00

Ansvarsförsäkring

Denna försäkring kan gälla om kommunen blir skadeståndsskyldig då någon anställd, förtroendevald, praoelev eller vårdtagare placerade i familjehem etc. har orsakat en skada mot ”tredje man”. Försäkringen gäller all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar och medverkar i (men bara för det kommunen ansvarar för). Självrisken uppgår till 0,5 basbelopp, men undantag finns. För mer information se kommunens Försäkringsbrev.

Om tredje man råkar ut för att någon kommunanställd orsakar skada för kommuninvånaren eller någon närstående – skall kontakt tas med kommunen och begära få ersättning (skadestånd). Skriv ner vad som har hänt, varför du vill ha ersättning och hur mycket du vill ha i ersättning. Du kan till exempel ha halkat och slagit dig i kommunens lokaler eller du kan ha fått dina saker förstörda på grund av något kommunens personal gjort.

Ordförklaringar
Självrisk

Den del som kommunen själv betalar av kostnaderna då en försäkring går in och betalar. Det anges ibland i en fast summa eller som en procentandel av prisbasbeloppet. 

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kronor. Det räknas fram med ändringarna i det allmänna prisläget som grund och fastställs för ett helt kalenderår. 


Dokument och bilagor

Förvaltningsekonom
Lars Bäcker
0528-567144

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier