Inspirationsdag Fullföljda studier

En inspirerande konferensdag om sammanhållna kommunala insatser för fullföljda studier hölls i Färgelanda 11 november. Dagen arrangerades av Det goda livet i Dalsland, där ett av delområdena inom satsningen är fullföljda studier.

Under dagen berättade internationella och nationella aktörer om sina erfarenheter av att ha drivit ”Skottlandsmodellen” under en längre tid.

Målgruppen för dagen var chefer inom utbildning, socialtjänst, folkhälsa samt politiker med flera. En mindre krets samlades under eftermiddagen för att fokusera på hur vi ska jobba med fullföljda studier framgent i Dalsland.

Falun och Ystad
Under förmiddagen fick vi ta del av presentationer och erfarenheter från andra som gått före. Representanter från Skottlands utbildningsdepartement berättade om erfarenheterna från ”Skottlandsmodellen” som exporterats ut som framgångsrikt exempel ut i världen.

Faluns kommun/Region Dalarna berättade om sin modell ”Tillsammans för varje barn” och Ystads kommun berättade om sin satsning ”Backa barnet” som båda är lokala anpassningar av Skottlandsmodellen i svensk kontext.

Ett 30-tal personer; chefer, handläggare, politiker, deltog digitalt som en teamskonferens där de flesta föreläsarna talade från distans men arrangörer och moderator ledde konferensen på plats i Färgelanda. Trots de tekniska utmaningarna med en hybridkonferens lyckades konferensen skapa mycket inspiration och ett starkt kunskapsinnehåll.

Gemensam satsning för fullföljda studier i Dalsland
Ett 20-tal deltagare, främst utbildnings- och socialchefer, var på plats i Färgelanda och fortsatte mötet på eftermiddagen för att komma överens om en gemensam satsning för Fullföljda studier i Dalslandskommunerna. Då beslutades att gå vidare med två gemensamma spår.

En arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna för en gemensam ”Dalslandsmodell” där tidiga insatser sker i tätare samverkan mellan olika myndighetsdelar.

Därutöver finns en arbetsgrupp som ska arbeta med att forma en gemensam lässatsning för att tydligt höja läsförmågan bland dalsländska barn och ungdomar.

 

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier