Kommuner i Dalsland samverkar för att bli starkare tillsammans

Kommuner i Dalsland samverkar för att bli starkare tillsammans

bild på kommunstyrelseordförandena och oppositionsråd i de 4D-kommunerna

Kommunstyrelse ordförandena i de samverkande kommunerna skriver under samverkansavtalet. Från vänster Morgan E Andersson, Mellerud, Stig Bertilsson, Bengtsfors, Ann Blomberg, Färgelanda och Martin Carling, Dals-Ed

Bakom står vice orförande i kommunstyrelsen i respektive kommun. Från vänster Michael Melby - Mellerud, Per Eriksson -  Bengtsfors, Ulla Börjesson – Färgelanda, Pelle Norlin – Dals-Eds kommun. Foto: Sofia Magnusson   

Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud samverkar för att öka sin gemensamma kapacitet. Det sker under namnet 4D, som står för fyra Dalslandskommuner. Effektiviserad och kvalitetssäkrad verksamhet. Säkerställd kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt minskad sårbarhet. Stärkt gemensam utvecklingskraft och attraktivitet. Så beskrivs det övergripande syftet, vilket framgår av avsiktsförklaringen som antagits av 4D-kommunerna.

Kraven på att leverera service och välfärdstjänster är de samma oavsett kommunstorlek och resurser. Redan idag pågår samverkan mellan 4D-kommunerna inom ett flertal verksamhetsområden och i olika former, vilket är ett måste för små kommuner. Genom 4D ska kommunerna tillsammans fortsätta att tillhandahålla god service och leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Via samverkan ökas förutsättningarna att stärka den gemensamma kapaciteten och minska sårbarheten vad gäller resurser, kompetens och verksamhet.

Framtida samverkan inom 4D ska vara till gagn för medborgare och andra som kommunerna ger service eller stöd, för medarbetare samt för kommunernas ekonomi.

  • 4D-kommunerna står inför samma utmaningar och delar värderingar och förhållningssätt. Genom att vi låtit samverkan växa fram under en gemensam diskussion har vi stark tillit till varandras vilja att samverka. Med gemensam kapacitet gör vi oss bättre rustade att möta framtiden, säger Morgan E Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Mellerud och detta år sammankallande ordförande av samverkansrådet för 4D-kommunerna.

För att starta upp olika samverkansprocesser har Katarina Larsson anställts som samverkanssamordnare. Katarina ska utveckla och skapa fler samverkansområden inom de fyra kommunerna samt bevaka och driva utveckling av pågående samverkan.

  • Jag ser fram emot att konkretisera samverkan och att stärka verksamheterna inom 4D-kommunerna så att de kan fortsätta ge god service och leverera välfärdstjänster säger Katarina Larsson, samverkanssamordnare för 4D-kommunerna.

De samverkande kommunerna samlade utanför Dalslands sjukhus. Från vänster Martin Carling, Michael Mellby, Ann Blomberg, Per Eriksson, Stig Bertilsson, Pelle Norlin, Ulla Börjesson och Morgan E Andersson. Foto: Sofia Magnusson

De samverkande kommunerna samlade utanför Dalslands sjukhus. Från vänster Martin Carling, Michael Mellby, Ann Blomberg, Per Eriksson, Stig Bertilsson, Pelle Norlin, Ulla Börjesson och Morgan E Andersson. Foto: Sofia Magnusson                   

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av:

Katarina Larsson
Samverkanssamordnare för 4D-kommunerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
0528-56 71 43
katarina.larsson2@fargelanda.se

Morgan E. Andersson
Kommunstyrelsens ordförande i Melleruds kommun och detta år sammankallande ordförande av samverkansrådet för 4D-kommunerna
0530-181 07
morgan.e.andersson@mellerud.se

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier