Funktionell familjeterapi - FFT

Vad är FFT?

FFT är en familjeterapeutisk metod som ges till familjer med barn eller ungdomar. 

FFT består av fem faser med specifika mål och innehåll. Modellen bygger på att fånga och utveckla familjens styrkor, resurser och förmågor med ett förhållningssätt som präglas av acceptans och respekt.

Alla i familjen får beskriva vad de vill ha hjälp med. Vi jobbar för att göra hela familjen delaktig i lösningen av det som familjen upplever som problematiskt. Interventionen fokuserar bland annat på att omstrukturera bristande kommunikation, där så kallade positiva omformuleringar är viktiga för att förbättra familjefunktionen. Längden på samtalen styrs av familjens behov.

Tillsammans sätter vi upp vilka mål familjen vill uppnå och när målen är uppnådda så avslutas kontakten med familjen.

Kontakta öppenvården för mer information: 0528-567 725

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier