Funktionell familjeterapi - FFT

Vad är FFT?

FFT är en familjeterapeutisk metod som ges till familjer med barn eller ungdomar. FFT är välförankrad i forskning och modellen är den som Socialstyrelsen rekommenderar, modellen är även kostnadsfri. Insatsen bygger på systemteori, kommunikationsteori samt beteendeterapeutiska principer. Metoden är manualbaserad.

Genomförande av metoden

FFT består av fem faser med specifika mål och innehåll. Modellen bygger på att fånga och utveckla familjens styrkor, resurser och förmågor med ett förhållningssätt som präglas av acceptans och respekt.

Alla i familjen får beskriva det som de vill ha hjälp med. Vi jobbar för att göra hela familjen delaktig i lösningen av det som ni upplever som problematiskt. Interventionen fokuserar bland annat på att omstrukturera bristande familjekommunikation, där så kallade positiva omformuleringar ä viktiga för att förbättra familjefunktionen. Längden på samtalen styrs av familjens behov.

Behandlingen sker i Öppenvårdsenhetens lokaler eller hemma hos familjen. Tillsammans sätter vi upp vilka mål familjen vill uppnå och när målen är uppnådda så avslutas kontakten med familjen.

Chef Individ och familjeomsorgen
Carina Holmqvist
0528-567601

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier