Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 31 ledamöter, valda av folket i de allmänna valen vart fjärde år.


Mandatfördelningen i kommunfullmäktige 2014-2018:

 • Socialdemokraterna: 11 mandat
 • Centerpartiet: 7 mandat
 • Sverigedemokraterna: 5 mandat*
 • Moderaterna: 3 mandat
 • Liberalerna: 2 mandat
 • Kristdemokraterna: 2 mandat
 • Vänsterpartiet: 1 mandat

*Sverigedemokraterna har 5 mandat i Kommunfullmäktige. På tre av dessa mandat har det inte kunnat utses en ledamot.

Kommunfullmäktige skall enligt kommunallagen bl a besluta om följande:

 • Mål och riktlinjer för kommunens verksamhet
 • Fastställa skattesats, budget och behandla andra viktiga ekonomiska frågor
 • organisation och verksamhetsformer
 • Val av ledamöter till nämnder och beredningar
 • Val av revisorer
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet.

Fullmäktige sammanträder i regel 8 gånger per år.

Sammanträdena hålls vanligtvis kl. 18:00 på Furåsen, Stigsvägen 2 Färgelanda. Vid något eller några tillfällen per år kan dock fullmäktiges möten vara utlokaliserade till någon annan del av kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och Du är välkommen att komma och lyssna. Du har också möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Sammanträdena annonseras i tidningarna Bohusläningen och Dalslänningen.


Dokument och bilagor

Se kommunens regelverk och styrdokument nedan:

Kommunsekreterare
Marianne Martinsson
0528-567104

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

organisationsnummer: 212000-1421

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier