Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 31 ledamöter, valda av folket i de allmänna valen vart fjärde år.

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige 2022-2026:

 • Sverigedemokraterna: 11 mandat
 • Socialdemokraterna: 8 mandat
 • Centerpartiet: 6 mandat
 • Moderaterna: 3 mandat
 • Liberalerna: 2 mandat
 • Kristdemokraterna: 1 mandat

Kommunfullmäktige skall enligt kommunallagen bl.a. besluta om följande:

 • Mål och riktlinjer för kommunens verksamhet
 • Fastställa skattesats, budget och behandla andra viktiga ekonomiska frågor
 • organisation och verksamhetsformer
 • Val av ledamöter till nämnder och beredningar
 • Val av revisorer
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet.

Fullmäktige sammanträder i regel 8 gånger per år.

Sammanträdena hålls vanligtvis kl. 18:00 på Furåsen, Stigsvägen 2 Färgelanda. Vid något eller några tillfällen per år kan dock fullmäktiges möten vara utlokaliserade till någon annan del av kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och Du är välkommen att komma och lyssna. Du har också möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Sammanträdena annonseras på kommunens hemsida ungefär en vecka innan sammanträdesdagen.
Du hittar informationen här.


Dokument och bilagor

Se kommunens regelverk och styrdokument nedan:

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier