Stor förbättring av resultaten i Färgelanda kommuns grundskolor 2017

I SKL:s årliga rapport ”Öppna jämförelser grundskola” lyckas Färgelanda kommun öka kraftigt i år igen. I årets kommunranking kommer Färgelanda på plats 114 av Sveriges 290 kommuner. Placeringen är baserad på SKL:s beräkning av det sammanvägda resultatet. Från att ha haft en bottennotering 2015, ökat till plats 169 år 2016, ligger kommunen i år alltså på plats 114.

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökar med nästan sex procentenheter från 75% till 80,9% vilket är över riksgenomsnittet.

Även när det gäller avvikelsen från det modellberäknade värdet, för ”uppnått kunskapskrav i alla ämnen” för årskurs 9, förbättras Färgelandas resultat kraftigt. I SKL:s modellberäknade värde har Färgelanda +8,6% vilket innebär en placering bland de 35 kommuner som presterar bäst i förhållande till sina förutsättningar. Värdet är framtaget av SKL i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med varandra och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars utbildningsnivå och kön.

Chef sektor utbildning
Lise-Lotte Bengtsson
0528-567102

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier