Individ och familjeomsorgen öppenvårdsenhet i Färgelanda

Fr o m den 1 april finns öppenvårdsenheten på Allhemsvägen 1 E, Färgelanda

Här jobbar tre behandlare som kan erbjuda

  • Råd och stödsamtal
  • Samarbetssamtal
  • ABC (Alla barn i centrum) Gruppverksamhet
  • Funktionell familjeterapi
  • Familjeterapi
  • Anhörigstöd
  • Metoder insatser utifrån riskbruk och beroendeproblematik

Öppenvårdsenheten har en mottagningstelefon dit man kan ringa för att få råd och stöd eller boka råd och stödsamtal.

Mottagningstelefon: 0528–567 725

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier