Öppenvårdsenheten

På Öppenvårdsenheten inom Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun arbetar behandlarna med:

 • Råd- och stödsamtal
 • Samarbetssamtal
 • Funktionell familjeterapi
 • Anhörigstöd
 • Självhjälpsgrupper avseende missbruk och beroendeproblematik
 • Mindfulness
 • Familjerådgivning
 • Insatser avseende missbruk och beroendeproblematik

Öppenvårdsenhetens mottagningstelefon 0528-567725

Råd- och stödsamtal är en serviceinsats, man tar kontakt direkt med Öppenvårdsenhetens mottagningstelefon för att boka tid.

Alla kan någon gång hamna i perioder då det känns jobbigt av olika anledningar. Då kan det vara bra att ha någon att samtala med. Individ- och familjeomsorgen kan erbjuda stöd till föräldrar, barn/ungdomar eller till hela familjen genom råd- och stödsamtal på Öppenvårdsenheten. Samtalen kan handla om att sätta rimliga gränser, samspel och kommunikation m.m. 

Samarbetssamtal är en serviceinsats, man tar kontakt direkt med Öppenvårdsenhetens mottagningstelefon för att boka tid.

Individ- och familjeomsorgens Öppenvårdsenhet erbjuder föräldrar som separerat ett forum för att samarbeta kring barnen. Samarbetssamtal syftar till att ni ska få ett förbättrat samarbete och kunna göra gemensamma överenskommelser kring barnen rörande vårdnad, boende och umgänge.

Funktionell familjeterapi är en biståndsbedömd insats, som beviljas efter ansökan hos Individ- och familjeomsorgen.

Individ- och familjeomsorgen erbjuder metoden Funktionell familjeterapi, FFT. FFT består av fem faser med specifika mål och innehåll. Modellen bygger på att fånga och utveckla familjens styrkor, resurser och förmågor med ett förhållningssätt som präglas av acceptans och respekt.

Anhörigstöd finns som både biståndsbedömd insats CRAFT och serviceinsats i form av självhjälpsgrupper.

Individ- och familjeomsorgens Öppenvårdsenhet har grupper för anhöriga. Grupperna vänder sig till dig som har någon i din närhet som är har missbruk eller beroendeproblematik och som vill träffa andra i samma situation.

Självhjälpsgrupper avseende missbruk och beroendeproblematik är en serviceinsats, ta kontakt direkt med Öppenvårdsenheten för mer information.

Individ- och familjeomsorgens Öppenvårdsenhet erbjuder självhjälpsgrupper. Självhjälpsgrupperna utgår ifrån tron på människors egen kraft, förmåga och vilja till förändring. I självhjälpsgrupperna möts man för att dela tankar och känslor med människor som har en liknande livssituation, vilket gör att de förstår vad det handlar om.

Familjerådgivning är en serviceinsats, man tar kontakt direkt med Öppenvårdsenhetens mottagningstelefon för att boka tid.

Individ- och familjeomsorgens Öppenvårdsenhet erbjuder samtal för familjerådgivning. Att leva tillsammans i en relation kan innebära svårigheter vid olika tillfällen i livet. Då kan familjerådgivningen vara ett alternativ för att hitta en framkomlig väg. Vårt mål är att skapa möjlighet till förtroendefulla samtal som underlättar förändring.

Insatser avseende missbruk och beroendeproblematik är en biståndsbedömd insats, som beviljas efter ansökan hos Individ- och familjeomsorgen.

Individ- och familjeomsorgen kan bevilja insatser avseende missbruk och beroendeproblematik. Insatserna utförs av behandlarna på Individ- och familjeomsorgens Öppenvårdsenhet. Lär mer under vuxenenheten- missbruk och beroende. 

Vi erbjuder

 • (A)CRA-Community Reinforcement Approach                                                                                                           
 • ÅP- Återfallsprevention
 • MI- Motiverande samtal. 
 • HAP- Haschavvänjnings Programmet.
 • CPU- Cannabisprogrammet, har fokus på familjearbete, familjeterapi, enskilda samtal med ungdomen, 
 • Familjesamtal och föräldrasamtal, ungdomar upp till ca 20 år.
 • ASI- Addiction Severity Index, utredning.
 • Nätverksmöten, nätverksarbete.
 • Öronakupunktur enligt Nada-modellen. National Acupuncture Detoxification Association.
 • CRAFT- Community Reinforcement Approach and Family Training.

 

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier