En trygg kommun för alla

NU satsar Färgelanda kommun på att bli en trygg kommun.

Det gör vi genom en gemensam satsning för våra ungdomar i ett sektorsövergripande projekt ”En trygg kommun för alla”.

”En trygg kommun för alla” är ett projekt där vi arbetar med förbyggande socialt arbete för våra ungdomar.

Folkhälsorådet består av förtroendevalda från kommunstyrelsen samt norra hälso- och sjukvårdsnämnden, stödjer projektets genomförande och har beviljat 234 000 kronor för år 2018 och 281 000 kronor för år 2019. Projektet kommer att fortlöpa fram till december 2020. Projektet kommer att utvärderas två ggr/år. Därefter kommer projektet vara en del av ordinarie verksamhet.

Syftet med projektet är att skapa en brygga mellan skolmiljö och fritidsmiljö där trygga vuxna/ två personal med formell kompetens samt två extratjänster befinner sig och skapar en gemensam plattform där de kan möta ungdomarnas behov och frågor. Vi tror på en ökad kunskap genom dialog med ungdomarna samt föreläsningar om hur vi möter motsättningar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt, bidrar med att se fördelarna med mångfald och hur det berikar vårt samhälle. Målet med det förebyggande arbetet är att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för alla barn och unga i vår kommun utan mobbing, trakasserier och våld.

Chef Individ och familjeomsorgen
Jon Granlund
0528-567601

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier