Inackorderingsstöd

  • Inackorderingsstödet är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor och kan beviljas elev som på grund av lång resväg behöver inackordera sig på studieorten.
  • Inackorderingsstöd utgår t.o.m. det första kalenderhalvåret den studerande fyller 20 år.
  • För att få inackorderingsstöd krävs att avståndet mellan hemmet och skolan/praktikplatsen är minst 60 km eller att avståndet mellan hemmet och närmaste bussförbindelse är minst 6 km.
  • För att inackorderingsstöd skall beviljas krävs att eleven är folkbokförd i Färgelanda kommun.
  • Den som har busskort/kontantstöd kan inte samtidigt ha inackorderingsstöd.
  • Inackorderingsstödet motsvarar 1/30 av basbeloppet och utbetalas nio månader om året (september t.o.m. maj). Från 2023-08-01 är inackorderingsstödet 1.750 kr/månad. 
  • Elever som studerar vid fristående gymnasieskolor ansöker om inackorderingsstöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Du ansöker om inackorderingsstöd via kommunens e-tjänst ”Inackorderingsstöd ansökningsblankett”

 

Ansökan om taxiresor- ansökan senast 1 maj inför nytt läsår

Inför läsåret kan du, som av medicinska, eller liknande skäl inte kan åka kollektivt, ansöka om taxiresa till och från skolan. Även om du haft beviljad taxiresa tidigare måste du ansöka på nytt inför kommande läsår. Ett nyutskrivet läkarintyg måste alltid bifogas ansökan.

Flyttar du till kommunen under läsåret går det bra att skicka in ansökan när du blivit folkbokförd här. Ett nyutskrivet läkarintyg måste alltid bifogas ansökan.


Dokument och bilagor

För kommunens styrande dokument och planer se länk nedan:

För kommunens e-tjänster och blanketter se kommunens e-serviceportal:

Skolskjutshandläggare

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier