Hur kan du använda diariet

All post som kommer in till kommun varje dag registreras. Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att läsa alla brev och handlingar som finns hos kommunen. Men det finns vissa undantag, du får inte läsa sekretessbelagda handlingar eller sådana som innehåller personuppgifter.

Varje styrelse/nämnd i kommunen har sitt eget diarium. Det är ett register där alla handlingar ska registreras. En handling innehåller information av något slag, oftast är det brev, ansökningar, protokoll, beslutsunderlag och beslut.

Alla myndigheter i Sverige ska föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att föra detta register är genom så kallad diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok. Diarieföring betyder alltså att man "för dagbok" över de handlingar som myndigheten tar emot och skickar samt även de som upprättas inom myndigheten. 

Evolution är ett kommunövergripande ärendehanteringssystem där handlingar och ärenden registreras.

Notera att bygg- och trafiknämndens diarium inte finns i Evolution. För att ta del av deras handlingar måste du kontakta enheten för plan och bygg, enligt kontaktuppgifterna nedan.

Barn- och utbildningsnämnden
Alexander Karlsson
0528-567 115
alexander.Karlsson@fargelanda.se

Bygg- och Trafiknämnden
Linnea Thor
0528-567 162
planochbygg@fargelanda.se

Kommunstyrelsen
Niklas Englund
0528-567 114
niklas.englund@fargelanda.se

Socialnämnden
Niklas Englund
0528-567 114
niklas.englund@fargelanda.se

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier