Information om byte av höjdsystem

Under hösten 2019 införde Färgelanda kommun ett nytt höjdsystem, RH 2000.

Bytet påverkar alla användare av höjddata med verksamhet inom Färgelanda kommun. För dig som är tekniker eller ingenjör kan det bli stora skillnader, men medborgaren kommer inte att märka någon skillnad.

Höjdsystem RH 2000

RH 2000 är Sveriges nya officiella nationella höjdsystem men kan samtidigt ses som förverkligande av ett gemensamt europeiskt höjdsystem. Mätningarna för RH 2000 påbörjades 1979, och avslutades 2003 av Lantmäteriverket. Höjdsystemet togs i bruk 2005.

Färgelanda kommun har arbetat med höjdsystemet RH 70. I vissa delar av kommunen har också höjdnätet en ojämn kvalitet. Kommunen har under 2016-2017 tagit fram underlag för beräkning av nytt höjdssystem. Lantmäteriverket har därefter analyserat och beräknat höjdnätet vilket gör att RH 2000 kan införas som officiellt höjdsystem i Färgelanda kommun.

Varför byter vi höjdsystem?
Rikets höjdsystem 2000 (RH2000) är ett enhetligt nationellt höjdsystem av hög kvalitet som Lantmäteriet har ansvaret för. I och med övergången till RH2000 kommer höjderna att bättre överensstämma  med verkligheten. Datautbytet mellan olika aktörer underlättas genom att de flesta kommuner och myndigheter i Sverige också använder RH2000.

Omräkning av höjder

Eftersom Färgelanda kommun arbetat i höjdssystemet RH 70 har omräkningen till RH 2000 skett genom ”skiftesmodellen” d.v.s. att ett beräknat tal adderas till den äldre höjden inom ett visst geografiskt område.

För att se omräkningstalet för delar av kommunen se bilagan ”Karta RH 2000 övergång Färgelanda.pdf” Länk till pdf fil

För omräkning från RH 70 till RH 2000 adderas omräkningstalet till tidigare höjdvärde!

Mer information

För mer information kontakta Plan o Bygg på 0528-567 000 eller e-post: planochbygg@fargelanda.se 

För frågor gällande omräkning av databaser mm kontakta Dan Larsson Metria AB Tel: 010 12 18 721 eller epost: dan.larsson@metria.se

Plan- och byggenheten
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Planarkitekt
Camilla Widekärr
0528-567160

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier