Insatser avseende riskbruk och beroendeproblematik

Individ och familjeomsorgen välkomnar dig som behöver stöd och behandling för riskbruk och beroendeproblematik.
Vi erbjuder även stöd till dig som är anhörig, läs då mer under fliken Anhörigstöd.

Vi erbjuder

- Community Reinforcement Approach (CRA)
- Återfallsprevention (ÅP)
- Motiverande samtal (MI)
- Haschavvänjningsprogrammet (HAP)
- Cannabisprogrammet (CPU), har fokus på familjearbete, familjeterapi, enskilda samtal med ungdomen, familjesamtal och föräldrasamtal, ungdomar upp till ca 20 år
- Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT)

Hur går jag till väga?

Du har möjlighet att få 5 samtal utan att ansöka om det. Om du efter dessa samtal vill gå vidare kan du ansöka om detta hos IFO (Individ- och familjeomsorgen). Tel: 0528-567 600

Kontakta öppenvården för mer information: 0528-567 725

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier