Donationsfonder

I länken vid högerspalten återges en samlad bild över de donationsfonder som Färgelanda kommun förfogar över. Donationsfondernas namn, utdelningsbart belopp under året samt fondens ändamål beskrivs.

Beslut om utdelning tas av respektive fonds styrelse.


Dokument och bilagor

Redovisningsekonom
Marianne Vadstedt
0528-567113

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

organisationsnummer: 212000-1421

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier