Donationsfonder

I länken vid högerspalten återges en samlad bild över de donationsfonder som Färgelanda kommun förfogar över. Donationsfondernas namn, utdelningsbart belopp under året samt fondens ändamål beskrivs.

Beslut om utdelning tas av respektive fonds styrelse.


Dokument och bilagor

Redovisningsekonom
Lillemor Aronsson
0528-567113

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier