Valboskolan

Valboskolan 4-6 är belägen i centrala Färgelanda. Skolan har för närvarande ca 90 elever i 3 grupper. På skolan finns också en fritidshemsavdelningar. En stor skolgård, med fotbollsplan och bandyrink, är navet i uteverksamheten under skoltid och fritidshemsverksamheten. Vi har tillgång till en närbelägen skolskog som används flitigt i verksamheten.

Vi bygger verksamheten på en pedagogisk filosofi som lärare och ledning processat fram tillsammans. Pedagogiken inriktas mot horisontell integration av ämnena, dvs ett tematiskt arbetssätt som spänner över flera ämnen. Oftast med aktualitetsförankring.
Lärarna jobbar i ett tvålärarsystem, där lärarna är jämnbördiga parter i klassens verksamhet och kan ta stöd av varandra och utveckla verksamheten tillsammans.

Digitaliseringen är på väg in i skolan, där det finns klassuppsättning av chromebooks för eleverna i årskurs 4-6. 

Sedan ett par år tillbaka har vi en skolträdgård precis utanför husknuten på skolan. Skolträdgården är ett sätt att integrera olika ämnen i en praktisk verksamhet.

Personalen på fritidshemmet Villa Villekulla bistår skolan med planerade rastaktiviteter på förmiddagar och de är måltidsvärdar vid lunch. Detta medför att lärarna i princip inte har någon rastvaktstid under dagarna utan kan ägna sig åt sitt kärnuppdrag, utbildning. Den aktivitetsplanerade rastverksamheten har också medfört att allt fler elever är aktiva under rasterna.

Arbetslaget på Valboskolan 4-6 samverkar också med arbetslaget för Höjdenskolan F-3 som ingår i samma rektorsområde. Syftet är bland annat att skapa en röd tråd genom utbildningen för eleverna. 

Handläggare grundskola
Annica Johansson
Veronica Corell
Rektor: Valboskolan 4-6 & Höjdenskolan samt fritidshemmen
0528-567260

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier