Naturvårdsverket om motoriserade transportmedel

Naturvårdsverket har under de senaste åren fått allt fler frågor om allemansrätten och olika typer av motoriserade transportmedel, det har oftast gällt så kallade el-cyklar, el-assisterade cyklar eller cyklar med sk Pedelelec-funktion, men det har även gällt andra typer av transportmedel som terräng-Segways och liknande.

Naturvårdsverket anser inte att det är tillåtet att köra motoriserade transportmedel i naturen med stöd av allemansrätten, oavsett hur dessa definieras i lagen om vägtrafikdefinitioner. Det betyder att el-cyklar och liknande inte får köras i naturen utan lov av markägaren. Den som vill köra den här typen av fordon på stigar, eller leder eller fritt i terrängen på någon annans mark måste ha lov av markägaren.  För transportmedel som klassas som motordrivna fordon, t ex. bil, MC och  fyrhjulingar gäller terrängkörningslagstiftningen som vanligt, vilket innebär att det i de allra flesta fall är förbjudet att köra i terräng. Dispens för motordrivna fordon kan sökas hos länsstyrelsen.

För mer information se: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/El-cyklar-Segways-med-flera/

För mer information om bakgrunden till Naturvårdsverkets ställningstagande se: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/El-cyklar-Segways-med-flera/

TF Samhällsutvecklingschef
Patrik Nissen
0528-567161

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier