Orosanmälan

Hur gör jag en orosanmälan?
Är du orolig för en vuxen person? Då kan det vara så att du bör göra en orosanmälan. Det kan gälla till exempel missbruksproblematik, våld i nära relation eller någon annan oro för en vuxen person.

Du kan ska också göra en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Läs då mer under Barn-och familjeenheten - orosanmälningar.

Vem som helst kan göra en orosanmälan till Individ- och familjeomsorgen. Vill du göra en orosanmälan så bör du vända dig till den kommun som personen bor/är folkbokförd i för att möjliggöra att personen ska kunna få rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Är du en privatperson och vill göra en orosanmälan så kan du ringa till oss eller skicka brev och göra anmälan kring den vuxne. Du kan även vara anonym när du gör en orosanmälan som privatperson men tänk då på att inte säga/skriva ditt namn eller visa ditt telefonnummer. Du får alltså inte ge/visa några uppgifter som kan röja vem du är. Tänk även på att om informationen på något sätt är bristfällig så kan vi inte återkoppla till dig och få mer information och/eller klargöra eventuella missuppfattningar, vilket i sin tur kan försvåra arbetet för handläggarna. Därav har vi arbetat fram en rutin där vi önskar att den anonyma anmälaren ringer tillbaka efter överenskommelse med handläggare för eventuellt kompletterande frågor kring orosanmälan.  

När du vill göra en orosanmälan försök då att fundera ut och ha klart för dig vad din oro grundar sig på. Försök även att vara så konkret och saklig som möjligt när du gör anmälan så att handläggarna lättare kan få en bild av personens situation och därmed kunna erbjuda rätt hjälp snabbare.

Jag har blivit orosanmäld, vad händer nu?
Om du som en vuxen person blivit orosanmäld så kommer en handläggare kontakta dig för att informera dig om att du blivit orosanmäld och vad anmälan gäller. Handläggaren gör en så kallad skyddsbedömning med den information som framkommit i anmälan och bedömer ditt behov av hjälp/skydd i aktuell stund.

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier