När får jag börja bygga?

Du får börja bygga när du har fått ett startbesked men gör det på egen risk om beslutet inte har vunnit laga kraft.

Innan beslutet vunnit laga kraft kan det överklagas. Har du börjat bygga innan ärendet är slutgiltigt avgjort är risken att du får riva allt och återställa till ursprungligt skick. Därför rekommenderar vi att du alltid inväntar laga kraft.

I ett enkelt ärende får du starbeskedet i samband med bygglovsbeslutet, annars får du det först efter ett tekniskt samråd.

Plan- och byggenheten
Bygglovsingenjör
Peter Ramhage
0528-567168

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier