Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 § 24 att anta en centrumutvecklingsplan för Färgelanda centrum. 

 

Planen syftar till att förbättra den fysiska miljön i centrala delar av Färgelanda, för att höja trivsel, attraktivitet och tryggheten för medborgare och besökare. Planperioden sträcker sig över tre år och miljöerna kommer förbättras löpande.

 

Genomförandet av planen kommer inledas omgående där projektledare utsetts.

Planen går att läsa i sin helhet här.

 

Planområdet är begränsat till några delar av Färgelanda centrum och de olika delarna beskrivs kortfattat i bilden nedan:

 

I slutet av planperioden kommer en utvärdering ske där vi tittar närmre på vad som blev genomfört och hur utfallet blev.

De åtgärder som genomförs kommer att kunna följas löpande på vår hemsida och kommunens Facebook.

Koordinator
Agneta Jonasson
0528-567171
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
TF Samhällsutvecklingschef
Ria Andersson
0528-567161
Plan- och byggenheten

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier