Ny skolskjutsorganisation

Ny skolskjutsorganisation - läsåret 2015/2016

Inför HT-2015 kommer skolskjutsorganisationen för elever inom Färgelanda kommun att förändras. Efter upphandling och nytt avtal så kommer merparten av skolskjutsarna att ske med kommunens upphandlade bussar.

Taxi Dalsland och Ödeborgs Buss kommer fortsättningsvis att köra skolbussarna.

Organisationen av skolskjutstrafiken utgår från kommunens antagna riktlinjer där exempelvis sträckan mellan bostaden och skolan samt föräldrarnas ansvar för barnen till och från hållplats utgör två viktiga faktorer för planeringen.

Upphandlingen innebär att merparten av grundskoleeleverna inte behöver ha busskort för att ta sig till och från skolan. Skolskjutsberättigade elever tilldelas istället specifika rutter och i slutet av juni skickades information ut till berörda i form av skolskjutsbrev.

För elever i åk 7-9 som bor i Högsäters tätort kommer skolskjutsen att ske med linjetrafiken. Berörda elever kommer därför att tilldelas busskort och information om detta skickades ut i slutet av juni.

Under hösten kommer även linjerna 732 och 733 att försvinna från linjetrafiken. Dessa ersätts med kommunens upphandlade skolbussar där gymnasieelever istället kan åka med 801/802 Lerdal Höghult-Centrumhuset (morgontur) och 830 Centrumhuset-Lerdal Höghult (eftermiddagstur) samt 101 Eloverud- Rännelanda (morgontur) och 141 Rännelanda-Eloverud (eftermiddagstur).

Observera att tiderna för skolbussarna är ungefärliga och kan komma att förändras innan skolstart och under läsårets gång. För mer information om aktuella rutter och tidtabell se karta över skolskjutsar (klicka på länken för att komma till kartan).

För frågor om skolskjutsen kontakta Kristina Nilsson, skolskjutshandläggare, tel. 0528 – 56 72 03 eller via kristina.nilsson@fargelanda.se

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier