Information gällande bomsystem på Stigens återvinningscentral
                                                                                                                                                    

Information kommer att gå ut i god tid innan bomsystemet sätts i bruk.

Senare i år kommer inpasseringskontroll att införas på Stigens återvinningscentral.

Ni som redan har anmält er via e-tjänsten kommer att få bekräftelse i god tid innan systemet sätts i bruk. När systemet är driftsatt kommer handläggningstiden på 10 dagar åter att gälla. 

Kommunerna har ansvar för insamling, hantering och behandling av kommunalt avfall, utom det avfall som omfattas av producentansvar. Hanteringen av kommunalt avfall finansieras genom avgifter till berörda fastighetsägare.
Avgiftsskyldig är fastighetsinnehavare inom Färgelanda kommun. Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare.
Renhållningsavgifter regleras i 27 kap. 4-6 § § miljöbalken (1998:808).

I Färgelanda har alla permanentboende hushåll, som betalar sophanteringsavgift, rätt till 12 fria besök per år att lämna sorterat avfall på återvinningscentralen i Stigen, fritidsboende med sommarhämtning har rätt till 6 st fria besök per år.  Det finns dock undantag när det gäller viss miljöfarligt avfall, se gällande taxa för mer information.
Efter de fria besöken, som registreras via en kortterminal, debiteras besöket med kostnad utifrån gällande taxa. Denna kostnad debiteras via faktura i efterhand.

Att kunna slänga grovsopor och övrigt avfall på Stigens återvinningscentral samt på de olika återvinningsstationerna i samhället är en tjänst som ingår i grundavgiften i sophanteringsavgiften.

Ni som har sophanteringstjänst visar körkortet vid inpasseringskontrollen och därefter öppnas bommarna automatiskt. Besöket registreras på er sophanteringstjänst. Det är den person som står för sophanteringstjänsten vars körkort är registrerat i systemet.
Ni som redan har sophanteringstjänst behöver inte göra något utan ert körkort kommer automatiskt att bli registrerat och kommer fungera för inpassering.

Hyresgäster i flerbostadshus kommer få ett kort per lägenhet av er hyresvärd. Kontakta er hyresvärd om ni inte fått detta när inpasseringssystemet startats.

Önskar ni registrera ytterligare ett körkort för inpassering på Stigens återvinningscentral inom samma hushåll (gäller fastighetsägare), kan ni utföra detta via e-tjänsten "Registrering ÅVC - privatperson". Administrativ avgift tillkommer på 50 kr.

Är ni fastighetsägare och saknar sophanteringstjänst kommer ni inte ha tillgång till Stigens återvinningscentral. För att registrera ny sophanteringstjänst, använd e-tjänsten "Sophämtning" 

Saknar ni sophanteringstjänst men önskar slänga skräp på Stigens återvinningscentral betalar ni per besök utifrån gällande taxa.

Alla e-tjänster finns på Färgelanda kommuns hemsida under "Renhållning"

Tekniska enheten

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier