Eldningsförbud 2017-07-04 till 2017-08-04

Beslut om eldningsförbud i Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborgs kommuner.
På grund av rådande väderleksförhållanden och för att förebygga uppkomsten av bränder beslutar Räddningschef i beredskap (RCB) i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund om eldningsförbud utomhus.
Ett beslut om eldningsförbud inom kommunalförbundets område med stöd av 2 kap. 7 § Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, innebär att:

1. Eldning utomhus är förbjuden i kommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Verksamheter med risk för gnistbildning i skog och mark bör undvikas.
2. Grillning är tillåten i en för ändamålet framtagen grill eller vid särskilt iordningsställda grillplatser. (Engångsgrill direkt stående på marken är ej tillåten.)

Bedömningen gäller från och med 2017-07-04 kl. 15:00 och en månad framåt, det vill säga till och med 2017-08-04. Beslutet kan komma att upphävas tidigare. Vid behov av fortsatt eldningsförbud efter 2017-08-04 kommer ett nytt beslut att fattas.
Ett beslut om eldningsförbud kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götaland enligt 10 Kap. 5 § Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier