Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter som väljs av kommunfullmäktige.

Mandatfördelning 2022-2026

(M) 1 mandat
(C) 2 mandat
(L) 1 mandat
(S) 3 mandat
(SD) 3 mandat
(KD) 1 mandat

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ansvarar för att ärenden som skall behandlas av kommunfullmäktige är beredda, det vill säga har förberetts för beslut enligt de bestämmelser som finns i bland annat kommunallagen. I uppgiften ingår normalt att lämna förslag till beslut till fullmäktige.

Som beredande organ till kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott som består av kommunstyrelsens presidium (ordföranden och de två vice ordförandena).

Kommunstyrelsen har också ett personalutskott som också består av kommunstyrelsens presidium.


Dokument och bilagor

Se kommunens regelverk och styrdokument nedan:

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier