Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter som väljs av kommunfullmäktige.

Mandatfördelning 2014-2018

(M) 2 mandat
(C) 3 mandat
(L) 1 mandat
(S) 6 mandat
(SD) 1 mandat

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ansvarar för att ärenden som skall behandlas av kommunfullmäktige är beredda, det vill säga har förberetts för beslut enligt de bestämmelser som finns i bland annat kommunallagen. I uppgiften ingår normalt att lämna förslag till beslut till fullmäktige.

Som beredande organ till kommunstyrelsen finns ett ledningsutskott som består av kommunstyrelsens presidie (ordföranden och de två vice ordförandena).

I kommunstyrelsens ekonomiråd finns en representant för vart och ett av de parter som har representation i kommunstyrelsen. Ekonomirådet arbetar framför allt med budgetfrågor.

Kommunstyrelsen sammanträder som regel 1 gång i månaden, vanligtvis i sammanträdesrum Handlingskraftig på andra våningen i kommunkontoret (hiss finns). 

Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga i de ärenden kommunstyrelsen fattar beslut med vissa undantag – t ex när kommunstyrelsen behandlar ärenden som omfattas av sekretess och när styrelsen fattar beslut i personalärenden. När det är aktuellt kommer presidiet att meddela eventuella åhörare. 

Den offentliga delen av sammanträdet ligger oftast först på sammanträdet. 


Dokument och bilagor

Se kommunens regelverk och styrdokument nedan:

Kommunsekreterare
Marianne Martinsson
0528-567104

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier