Vattensituationen inom Västvattens ansvarsområde

Förutsatt att kommande sommar blir av ”normal karaktär” kan vi i dagsläget inte se att en situation med vattenbrist kommer att uppstå i någon av Västvattens medlemskommuner då utgångsläget inför sommaren är tämligen normal.

Färgelanda, något lägre grundvattennivåer än normalt.

Uddevalla, utgångsläget inför sommaren är normal. Vattennivån i kommunens huvudvattentäkt Öresjö är hög. Grundvattennivåerna i kommunens dricksvattentäkter bedöms som något lägre än normala.

Sotenäs, utgångsläget inför sommaren är normal. Vattennivån i kommunens huvudvattentäkter Tosterödsvatten och Dalevatten är hög. Västvatten ansvarar inte för några grundvattentäkter i Sotenäs.

Munkedal, flera av våra grundvattentäkter är artesiska (grundvattennivån är högre än markytan) med normala flöden.

Läs mer om de låga grundvattennivåerna:

Länsstyrelsen Västra Götaland

SGU

SMHI

Ytterligare information om låga grundvattennivåer publiceras vid behov på kommunens hemsida.

Säkerhetssamordnare
Elisabet Niklasson
0528-567212

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier