Frågor och svar

 

Fråga: Vem tar hand om snöröjningen hemma hos mig nu när kommunen inte kommer att göra det?  

Svar: Det beror på var du bor. Om du bor på landsbygden och det finns en vägförening/samfällighet i din närhet så kontakta dem i första hand. Kontakta annars de snöröjare som finns i din närhet.  
Se kontaktuppgifter till nuvarande snöröjare på Färgelanda kommuns hemsida under ”snöröjning”. 
Gällande boende i tätorterna, kommer ansvaret för snöröjningen att övergå till vägföreningarna och ni betalar avgiften till dem.

 

Fråga: Varför kan inte kommunen fortsätta att sköta snöröjningen?  

Svar: Färgelanda kommun har i många år, frivilligt, ombesörjt snöröjningen, trots att kommunen i laglig mening inte haft det ansvaret. På grund av kommunens ekonomiska läge ses flera områden över i besparingssyfte, däribland snöröjningen.  

 

Fråga: Är det inte kommunens ansvar att snöröja våra vägar?  

Svar: Nej, på enskilda vägar har väghållaren ansvar för underhåll av väg därmed är det fastighetsägarnas/samfälligheternas ansvar att snöröja enskilda vägar. Se mer information på Trafikverkets hemsida Väghållaransvar - Bransch (trafikverket.se) 
Gällande tätorterna har vägföreningarna ansvar för kommunens vägar via förrättningar därav kommer de att utföra snöröjningen.

 

Fråga: Kommer inte Trafikverket att fortsätta sin snöröjning på de vägar som de tidigare underhållit?   

Svar: Jo, Trafikverket kommer fortsatt att snöröja de vägar som de ansvarar för.  

 

Fråga: Vad kostar det att ta hjälp med snöröjning?  

Svar: Boende på landsbygden tar först och främst kontakt med er samfällighet om en sådan finns. Eller ta kontakt med närmaste snöröjare för prisuppgift.  
I tätorterna kommer kommer ni få mer information av er vägförening.
 

 

Fråga: Finns bidrag att ansöka om gällande snöröjning på enskild väg?  

Svar: Vägsamfälligheter kan ansöka till Trafikverket om “årligt driftbidrag”. Regler, ansökningsformulär och mer information finns på Ansök om bidrag för enskilda vägar - Bransch (trafikverket.se)

Privatpersoner kan ansöka om RUT-avdrag gällande arbete med snöröjning. Mer information finns att läsa på Lista över rutarbeten | Skatteverket 

 

Fråga: Finns regler för hur snöröjning ska utföras?  

Svar: Ja, på Trafikverkets hemsida finns bra information om hur snöröjning ska utföras. Vinterunderhåll och snöröjning av enskild väg - Bransch (trafikverket.se) 

 

 

Mer information om enskilda vägar finns även att läsa i ”Anläggningslagen 1973:1149” 

Information gällande grundande och förvaltande av samfälligheter finns att läsa; ”Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter” 

 

Enhetschef Teknik
Jenny Clasborn
0528-567151

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier