Lyckad rekrytering av arkivarier för Dalslandskommuner

Genom samverkan i de fyra Dalslandskommunerna har Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner tillsammans rekryterat två behöriga arkivarier som delas mellan kommunerna.

Arkivarierna Martin Blick och Josefin Sandling har nyligen anställts som arkivarier i kommunerna. Martin, som har huvudansvaret för Melleruds och Färgelandas kommunarkiv, ser många fördelar med att de samverkande kommunerna delar på tjänsterna.  

- Det ger oss möjlighet att samarbeta i strategiska frågor vad gäller arkiv och informationsförvaltning. Eftersom vi är två så ges möjligheten att nischa oss till viss grad, säger Martin.

 

Josefin, som har huvudansvaret för kommunarkiven i Bengtsfors och Dals-Ed, ser också fördelar med att samverka över kommungränserna inför implementeringen av e-arkiv.

 - Det är ett stort arbete för varje enskild kommun, så att kunna ta fram övergripande rutiner för informationshantering och gallring som alla kommunerna kan använda är till en stor fördel och kan snabba upp implementeringen, säger Josefin. 

För mindre kommuner är det vanligt att det bara finns en deltidsanställd person som jobbar med arkivfrågor, vilket innebär att man är ensam inom sitt område. Det som lockade Martin att söka den delade tjänsten var att det fanns en kollega som han kan bolla med.

-  Det roligaste med mitt jobb är möjligheten att informera om arkiv! Det kan röra såväl vägledning till att hitta efterfrågade uppgifter åt en släktforskare som att belysa för personal i verksamheten att deras arbetsuppgifter, och dokumentationen av dem, kommer att vara efterfrågad långt in i framtiden, säger Martin.

Josefin gillar att ha ordning och för detta är det viktigt att det finns en bra informationshantering på plats men hon gillar också att yrket som arkivarie är så varierande.

-  Som arkivarie får man vara med i projekt, möten och samarbeten med andra. Det är också en hel del problemlösning och för mig är belöningen när jag kan hjälpa invånare med att få fram den information de söker, säger Josefin.   

 

Om Samverkan 4D

I de fyra Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud, även kallade 4D, pågår ett aktivt arbete med att öka samverkan mellan kommunerna. Kraven på kommunerna ökar och är desamma oavsett kommunstorlek. Kommunerna behöver därför samverka i större omfattning för att kunna klara välfärdsuppdraget även i framtiden. Samverkan ger möjligheter att tillsammans stärka kommunernas gemensamma kapacitet och minska sårbarheten. Som utgångspunkt för arbetet finns ”Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D”. Avsiktsförklaringen antogs av kommunfullmäktige i samtliga kommuner under våren 2022.

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier