Betygsdokument - gymnasial vuxenutbildning

Betyg ger uttryck för hur du uppnått ämnesplanens kunskapskrav i respektive kurs. Dessa definieras i betygskriterierna. Betyg sätts efter avslutad kurs och efter genomfört gymnasiearbete.

Som betyg skall någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F användas. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F.

Det finns två typer av betygsdokument som du kan få inom gymnasial vuxenutbildning:
• Utdrag ur betygskatalog - ett utdrag från vår betygskatalog på de kurser du studerat (betygsatta)
• Gymnasieexamen/slutbetyg - motsvarar en avslutad gymnasieutbildning

Gymnasieexamen kan antingen vara en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.
För att få en gymnasial yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen måste du ha godkända betyg i minst 2 250 av 2 400 gymnasiepoäng.

Högskoleförberedande examen (pdf)

Yrkesexamen (PDF)


Sedan 2014 är Vuxenutbildningen Färgelanda anslutna till den nationella betygsdatabasen. Det innebär att antagningsavdelningarna vid universitet och högskolor får tillgång till de betyg som är satta hos oss efter 2014-01-01.

De uppgifter som sedan lagras i det gemensamma antagningsystemet som universitet och högskolor använder är de slutbetyg och enstaka kurser vi skickar till betygsdatabasen. Det är alltså endast när en anmälan till universitet eller högskola görs som betygen från betygsdatabasen överförs till antagningssystemet. 
Mer information finns på:

Betygsdatabasen (extern länk)

OBS
Du måste själv kontakta expeditionen om du vill ha dina betyg utskrivna. Blankett för detta finns hos expeditionen och det kan ta två veckor innan det är klart. Gäller det gymnasieexamen/ slutbetyg måste du kontakta studie- och yrkesvägledare i god tid.

Utdrag ur övergångsbestämmelser för Vuxenutbildningsförordningen
”Om en elev har ett eller flera betyg satta före den 1 juli 2012, varav ett eller flera inte kan omvandlas eller vilkas omvandling skulle innebära en nackdel för eleven, får rektorn besluta att slutbetyg får utfärdas om eleven uppfyller de villkor som ställs i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. I slutbetyget får då betyg satta på kurser enligt ämnesplaner ingå. Slutbetyg får utfärdas senast den 1 juli 2015.”

Rektor och studievägledare
Ingvar Onsjö
0528-567250
Vårdlärare
Gunilla Helgesson
0528-567258
Administration och resurslärare
Urban Mathiasson
0528-567251
Studievägledare
Marita Andersson
0528-567255
Lärare SFI
Christina Fröjd
0528-567256
Lärare SFI
Bernt Johansson
0528-567254
Lärarassistent SFI
Sara Ahmed
0528-567254

Sidan uppdaterades 2016-02-06

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier