Betygsdokument - gymnasial vuxenutbildning

Betyg ger uttryck för hur du uppnått ämnesplanens kunskapskrav i respektive kurs. Dessa definieras i betygskriterierna. Betyg sätts efter avslutade kurser och på genomfört gymnasiearbete.

Som betyg skall någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F användas. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F.

Det finns två typer av betygsdokument som du kan få inom gymnasial vuxenutbildning:
• Utdrag ur betygskatalog - ett utdrag från vår betygskatalog på de kurser du studerat (betygsatta)
• Gymnasieexamen/slutbetyg - motsvarar en avslutad gymnasieutbildning

Gymnasieexamen kan antingen vara en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.
För att få en gymnasial yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen måste du ha godkända betyg i minst 2 250 av 2 400 gymnasiepoäng.

Högskoleförberedande examen (pdf)

Yrkesexamen (PDF)


Sedan 2014 är Vuxenutbildningen Färgelanda anslutna till den nationella betygsdatabasen. Det innebär att antagningsavdelningarna vid universitet och högskolor får tillgång till de betyg som är satta hos oss efter 2014-01-01.

De uppgifter som sedan lagras i det gemensamma antagningsystemet som universitet och högskolor använder är de slutbetyg och enstaka kurser vi skickar till betygsdatabasen. Det är alltså endast när en anmälan till universitet eller högskola görs som betygen från betygsdatabasen överförs till antagningssystemet. 
Mer information finns på: https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/Betygsdatabas-for-slutbetyg/

OBS!
Du måste själv kontakta expeditionen om du vill ha dina betyg utskrivna. Gäller det gymnasieexamen/ slutbetyg måste du kontakta studie- och yrkesvägledare i god tid

Rektor
Mona Jonsson
0528-567250
Administration
Helen Bernhardsson
0528-567251
Studie- och yrkesvägledare
Marita Andersson
0528-567255
Vårdlärare
Helena Renberg
0528-567258

Lärare SFI
Bernt Johansson
Lärarassistent SFI
Sara Ahmed

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier