Samarbetssamtal 

Individ- och familjeomsorgens öppenvårdsenhet erbjuder föräldrar som separerat ett forum för att samarbeta kring barnen. Samarbetssamtal syftar till att ni ska få ett förbättrat samarbete och kunna göra gemensamma överenskommelser kring barnen rörande vårdnad, boende och umgänge.

Kontakta öppenvårdsenhetens mottagningstelefon för att boka tid. Tel: 0528-567 725

Avtal om umgänge m m

De föräldrar som vill skriva avtal kring överenskommelse om umgänge, var barnen ska bo, vem av föräldrarna som ska vara boendeförälder och så vidare ska vända sig till familjerätten i Åmåls kommun.

Det samma gäller för samtal vid eventuell vårdnadsprocess i domstol samt för att få information om hur en vårdnadsprocess går till. Tel: 0532-17000

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier