Samarbetssamtal

Öppenvårdsenhetens behandlare erbjuder föräldrar som separerat ett forum för att samarbeta kring barnen. Samarbetssamtal syftar till att ni ska få ett förbättrat samarbete och kunna göra gemensamma överenskommelser kring barnen rörande vårdnad, boende och umgänge. Samtalet utgår från barnens behov och deras rätt till båda föräldrarna. Det är därför i barnets intresse att ni så långt som möjligt kan samarbeta om dem. Samtalet genomförs utifrån föräldrarnas egna initiativ och registreras inte, är kostnadsfria och sker under sekretess. Samarbetssamtal är en serviceinsats, ta kontakt direkt med Öppenvårdsenheten för att boka tid. 

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier