Färgelanda kommun tillskapar en lokal tillitsdelegation

Färgelanda kommun har under flera års tid haft bekymmer med styrning, ledning och samarbete mellan förtroendevalda och förvaltningsledning. Det handlar om kunskap i organisationen och förståelse för varandras roller, förväntningar på varandra samt till viss del rutiner och riktlinjer för bland annat kommunens arbetsmiljöarbete.

”För kommunens skull är det helt nödvändigt att hitta former för att kunna bygga en trygg och tillitsfull organisation. Det är nu hög tid att blicka framåt tillsammans för Färgelanda kommun.”, säger Tobias Bernhardsson (c), kommunstyrelsens ordförande.

Som ett steg i detta arbete har kommunstyrelsens ordförande beslutat att bjuda in till en lokal tillitsdelegation där förtroendevalda, förvaltningsledning och fackliga företrädare tillsammans ska dra igång ett framåtsyftande arbete som på sikt ska stärka Färgelanda kommun både internt och externt. Tillitsdelegationen inbjuds till en första sammankomst under juni månad 2020.

Efter sommaren kommer sedan arbetet att fortsätta genom förslagsvis fortsatt dialog, framtagande av handlingsplan samt upphandling av erforderligt externt processtöd för delar av genomförandet.

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier