Arbeta som röstmottagare till förtidsröstningen under allmänna valet 2018

Vi söker dig som vill arbeta i förtidsröstningen på Centrumhuset som röstmottagare vid de allmänna valen 2018. Förtidsröstningsperioden pågår från 22 augusti till den 9 september (valdagen). 

I arbetsuppgifterna ingår det bland annat att:

  • hålla ordning i lokalen
  • ta emot väljarnas röster och lägga dem i urnan
  • hjälpa de väljare som ber om det

Röstmottagarna kommer alltid arbeta minst två och två i lokalen.

Lokalens öppettider

Följande datum/tider är bestämda till förtidsröstningen på Centrumhuset. Röstmottagarna kommer att arbeta i olika pass.

Öppethållande av förtidsröstningslokalen under perioden 22 augusti 2018 – 9 september (valdagen)

Måndag - onsdag klockan 09:00-18:00
Torsdag- fredag klockan 09:00-17:00

Lördag klockan 10:00-13:00

Söndag klockan 11:00 -14:00

Valdagen: klockan 08:00 -20:00

Följande avvikande tider gäller under Färgelandadagarna

Torsdag 23 augusti klockan 10:00-15:00

Fredag 24 augusti klockan 10:00-15:00

Utbildning

Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få arbeta som röstmottagare. Utbildningen är planerad till mitten av augusti under kvällstid. Genomförd utbildning är i sig ingen garanti att du får arbetet utan som i en vanlig rekryteringsprocess kan vissa bli utvalda över andra.

Vem kan bli röstmottagare?

Den som fyllt 18 år

Den som inte själv kandiderar till valet

Genomför den obligatoriska utbildningen

Anmälan

Vid ytterligare frågor och för intresseanmälan kontakta valkansliets personal med följande kontaktuppgifter.

e-post: fredrik.sivula@fargelanda.se

telefon: 0528-567115

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

De personuppgifter du lämnar vid en eventuell intresseanmälan för att bli röstmottagare är nödvändiga för att kunna använda dem vid rekrytering till uppdrag för Valnämnden. Vi behöver även dina personuppgifter för att kunna betala ersättning till utfört uppdrag. Uppgifterna kommer att hanteras av personal från kansliavdelningen och lönekontoret. Att intresseanmäla sig anses vara ett samtycke enligt Dataskyddsförordningen artikel 6 1 a. Du har rätt att dra tillbaks ditt samtycke. Dock påverkar inte ett återkallande lagligheten till behandlingen innan det återkallas. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandling. Du kan även lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt.

Läs mer om hur Färgelanda arbetar med personuppgifter här:

https://www.fargelanda.se/om-fargelandase/personuppgifter/

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier