Elmätarbyten

Efter ett beslut av regeringen, har alla elnätsföretag fått uppdraget att byta ut eller uppgradera elmätarna i hela Sverige till nya, smarta elmätare med flera nya funktioner.

Vattenfall Eldistribution har under våren 2021 påbörjat installation av nya smarta elmätare hos våra drygt 900 000 elnätskunder.

 

Det närmar sig nu elmätarbyten i Färgelanda kommun och installationer kommer att pågå fr o m 2023-01-04 -  2023-04-17.

 

Berörda företags- och privatkunder kommer inom kort att få ett informationsbrev om elmätarbytet från Vattenfall Eldistribution. Informationen (se bilaga nedan) skickas till kunder via följande kommunikationsvägar: Kivra, SMS, E-post eller en fysisk informationsfolder.

Vattenfall Eldistribution har anlitat sin partner Eltel Networks för att genomföra mätarbytet. Några veckor innan det är dags att byta en kunds elmätare kommer Eltel att kontakta kunden med mer information om tidpunkt för mätarbytet.

Om Eltel behöver hjälp för att komma åt elmätaren kommer de att initiera en tidsbokning direkt med kunden. Boende i flerfamiljshus informeras via portanslag.

 

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier