Gymnasieskola, gymnasiesärskola

Gymnasieelever behöver ansöka om busskort. Uppfyller du kriterierna för stöd till dagliga resor så ska du ansöka om ett via kommunens e-tjänst. Busskortet skickas sedan via Västtrafik direkt till elevens folkbokföringsadres.

Vem har rätt till stöd för dagliga resor

  • Du skall ha rätt till studiestöd (studera på heltid) enligt studiestödslagen
  • Du måste vara under 20 år
  • Din kortaste väg till skolan från folkbokföringsadressen skall vara minst 6 km.
  • Du får inte ha beviljats annan ersättning för boende eller resor 

Busskort/kontantstöd

Stödet kan bestå av busskort eller kontantstöd. Kontantstöd utgår motsvarande nettokostnaden för aktuellt busskort. Ansökan om kontantstöd måste lämnas i god tid före skolstart då byte av busskort och kontant ersättning inte kan ske under läsåret.

Byte av skola/utbildning 

Om eleven byter skola från en utbildningsenhet till en annan och avståndsreglerna fortfarande är uppfyllda får eleven behålla busskortet/kontantstöd.

Studieavbrott eller ändrad folkbokföringsadress 

Om förändringen påverkar elevens rätt till ovanstående stöd skall ändringen omgående meddelas till skolskjutshandläggaren. Har ni tagit emot bidrag som ni ej varit berättigade till återkrävs dett

Förlorat busskort

Busskortet är en värdehandling som eleven ska vara aktsam om. Har eleven glömt eller förlorat sitt busskort eller missar transporten får eleven själv svara för eventuella extra kostnader.

Ett förlorat busskort ska omedelbart anmälas via e-tjänsten ”begäran om spärrning och nytt busskort” på kommunens hemsida så att det gamla kan spärras och ett nytt kan beställas. Kostnaden för ett ersättningskort är 173 kronor som faktureras eleven eller vårdnadshavare.

Defekt busskort 

Defekt busskort ska överlämnas till chauffören. Eleven får ett kvitto från chauffören som gäller som färdbevis i sju dagar eller ett tillfälligt busskort från handläggaren på Färgelanda kommun. E-tjänsten ”begäran om spärrning och nytt busskort” finns under e-service på kommunens hemsida.

Busskortets giltighet

Måndag-fredag kl. 04 - 19 hela läsåret utom jullovet. Kortet är personligt.

Vad gäller vid lov och skolstart?

Under övriga lov som till exempel höstlov, sportlov och påsklov gäller skolkortet helgfria vardagar. Skolkortet gäller även i början av nästa läsår, från skolstarten i augusti till och med den 15 september. Spara därför busskortet till nästkommande hösttermin.

Bussturer

Se https://www.vasttrafik.se/ för mer information.


Force Majeure

Vid force majeure kan resan inte garanteras. Som exempel kan nämnas oframkomligt väglag, naturkatastrofer, andra yttre omständigheter, arbetskonflikt, krig mobilisering, beslag, myndighetsbestämmelser, uppror m.m. Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges ej.

Kontakt
Skolskjuts

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier