Kommunal parkeringsövervakning

Kommunfullmäktige i Färgelanda kommun beslutade 2017-10-18 § 144 att införa parkeringsövervakning enligt lag (SFS 1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
Parkeringsövervakningen ska omfatta hela Färgelanda kommun och kommer i dagsläget enbart att utföras på kommunägd mark.

 

Övervakning på kvartersmark

Reglerna för kvartersmark gäller även för fastigheter som kommunen äger, de avser parkering både utomhus och inomhus. Den som äger, arrenderar eller på annat sätt genom avtal förfogar över kvartersmark (tomtmark) får själv bestämma om vilka regler som ska gälla för parkering, förutsatt att de inte strider mot detaljplanens bestämmelser.
Regler för övervakning på kvartersmark framgår av lag (SFS 1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Privat kvartersmark kommer därför inte att omfattas av övervakningen, med hänsyn till att det är upp till varje privat fastighetsägare att bevaka sina egna intressen gällande parkering.

 

Avgift

Avgiften som används vid felparkering är fastställd i gällande taxa.

 

Om du anser att felparkeringsavgiften är felaktig

Har du fått en felparkeringsavgift eller så kallad ”P-bot” och du tycker att denna är felaktig kan du begära rättelse eller bestrida felparkeringsavgiften hos polisen.

Felparkeringsavgift utfärdas ett fordon har stannat eller parkerats mot de bestämmelser som gäller.
För information om hur du bestrider avgiften eller begär rättelse, besök polisens hemsida:
www.polisen.se

Plan- och byggenheten
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier