Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i din hemkommun om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig. Parkeringstillståndet är personligt.

 

Villkor för att kunna beviljas parkeringstillstånd;

 • En person som har väsentliga svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas tillstånd.
 • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om passageraren är i ständigt behov av stöd eller tillsyn utanför fordonet.
  Att passageraren är rullstolsburen är inte automatiskt ett skäl för att bevilja parkeringstillstånd.
 • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • En person med psykiska problem, till exempel fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg skall utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.
 • Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande eller gångtest krävas.

 

Övriga villkor;

 • Parkeringstillstånd utfärdat till rörelsehindrad som själv kör motorfordon får endast användas av tillståndshavaren när denne kör fordonet eller parkerar.
 • Parkeringstillstånd utfärdat till en person som inte själv kör motorfordon får endast användas då tillståndshavaren finns med i fordonet och parkeringen gäller för den rörelsehindrades räkning.

 

Exempel som inte ger rätt till tillstånd

 • Tillfällig nedsättning av förmågan att förflytta sig.
 • En blind person som inte har några problem att förflytta sig.
 • Svårigheter att bära.
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon
 • Mag- och tarmproblem då en person kan få akut behov av en toalett.

 

Parkeringstillståndet ska i original vara placerat på insidan av fordonets vindruta och vara väl synligt utifrån, med fotosidan neråt. Placera gärna tillståndet på förarsidan av vindrutan.

Tillstånd som missbrukas och inte används på ett rätt sätt kan återkallas. I vissa fall kan även fordonet flyttas.

 

Så här ansöker du;

 1. Skriv ut blanketten ”Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade” eller hämta blanketten i receptionen på kommunkontoret i Färgelanda.

 

 1. Förbered ansökan genom att skaffa ett läkarintyg. I ansökningsblankett finner du underlag samt information till din läkare om hur intyget ska utformas,

Ett intyg ska: 

 • utformas på ett sådant sätt att intygspersonen och mottagaren av intyget kan förstå förhållandena och värdera innebörden av uttalandena,
 • vara fullständigt och entydigt
 • skrivas med läslig text och på begripligt språk

 

 1. Fyll i och skicka in ansökan inklusive läkarintyg
  När du ansöker ger du samtidigt tillstånd till att kommunens handläggare vid behov får kontakta den intygsskrivande läkaren för att få kompletterande upplysningar.

 

 1. Foto och namnteckning

 

 1. När alla uppgifter inkommit gör handläggaren en helhetsbedömning utifrån 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:73) och allmänna råd. Beslut i ärendet skickas till dig via brev.

   
 2. Hämta ut tillståndet
  Du får ett brev när ditt tillstånd är färdigt att hämta ut.  Glöm inte att ta med dig id-handling. Ombud ska kunna uppvisa både egen samt din legitimation vid uthämtning.

 

 1. Om du inte beviljats tillstånd
  Bedömningen av din ansökan görs av kommunens handläggare. Om du har fått avslag på din ansökan och inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till länsstyrelsen.
Handläggare BAB-och Parkeringstillstånd
Malin Nicklasson
0528-567169

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier