Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter är ett verktyg för kommuner att styra trafiken med särskilda trafikregler inom tätbebyggt område. Kommunen har beslutat om vad som är tätbebyggt område, och inom dessa områden har kommunen mandat enligt trafikförordningen att reglera till exempel hastighet, parkeringsförbud, tidsbestämd parkering med mera.

Vanligtvis initieras ett ärende om lokala trafikföreskrifter av kommunen själv, eller av en vägförening i våra tätorter och beslutas av Bygg- och trafiknämnden.

Utanför tätbebyggt område är det Länsstyrelsen som beslutar om lokala trafikföreskrifter, till exempel hastighetsförändring.

Alla lokala trafikföreskrifter hittar du här:

Transportstyrelsen – lokala trafikföreskrifter

 

Transportdispenser

Trafikförordningen (1998:767) reglerar hur långt, brett och tungt en transport får vara när det färdas på vägen. Undantag från reglerna görs av kommunen eller Trafikverket.

Ansökan om dispens för breda, tunga och långa transporter inom kommunen görs via den ifyllningsbara blanketten nedan och skickas till planochbygg@fargelanda.se

Ska transporten ske mellan flera kommuner görs ansökan till Trafikverket.

Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier