Den Frivilliga Resursgruppen

Nu finns det en färdigutbildad Frivillig Resursgrupp, FRG, i Färgelanda kommun.

13 personer är färdigutbildade och avslutningen ägde rum den 8 februari i Högsäter.

Deltagarna fick intyg som bevis på den utbildning de deltagit i under utbildningsåret. Alla deltagare i FRG tillhör någon av de frivilliga försvarsorganisationerna och är utbildade, tränade och kvalitetssäkrade för att kunna rycka in när samhällets resurser behöver förstärkas.

När du blir medlem i en FRG måste du gå en grundutbildning som omfattar 36 timmar. I den utbildas du i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, att möta människor i kris, att organisera spontanfrivilliga samt i förebyggande brandskyddskunskap.

FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.

FRG kan till exempel hjälpa till med:

  • Utrymning
  • Informationsspridning
  • Samverkan och ledning
  • Praktiska uppgifter, till exempel hantering av nödvatten
  • Första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bekostar den lokala FRG-grundutbildningen genom uppdragsmedel till Sveriges Civilförsvarsförbund. Utbildare från Civilförsvarsförbundet Västra Götaland har varit Barbro Ekman.

I juni 2020 fanns det FRG etablerade i ungefär drygt hälften av alla kommuner i Sverige.

Kommunalråd Ulla Börjesson och oppositionsråd Jörgen Andersson lyfte båda fram värdet av att Färgelanda kommun nu har sin första Frivilliga Resursgrupp.

 

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier