Information om fastighetsrättsliga avtal

Den 1 juli 2013 inträdde den såkallade förnyelselagen som innebär att fastighetsrättsliga avtal som ingicks före den 1 juli 1968 kommer att försvinna den sista december 2018 om dessa inte förnyas innan dess. Vill man som fastighetsägare ha kvar sin rättighet krävs det att du själv anger detta till Lantmäteriet. Avtalen som avses är nyttjanderätter, avtalsservitut, arrenden och andra civilrättsliga avtal med koppling till din fastighet. Observera att det inte gäller sådana rättigheter som bildats i samband med en lantmäteriförrättning.

Detta gäller även för fastighetsrättsliga avtal som ingåtts med kommunen innan den 1 juli 1968. Är det någon som uppfattar att de har ett avtal med kommunen från den tiden uppmanas ni att kontakta samhällsbyggnadschef Cecilia Trolin för att lämna den informationen.

För mer information kan ni läsa under nedanstående länk (Extern länk):

http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Tillgang-till-annans-mark/Fragor-och-svar-om-fornyelselagen/

TF Samhällsutvecklingschef
Ria Andersson
0528-567161

Har ni frågor kring kontakta gärna:

Lantmäteriets kundcenter tel: 0771-636363

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier