Detaljplan för del av Mellområdane 1:8

 

Syfte:

Ny detaljplan för att bygga fler bostäder i Rådanefors. Placeringen av detaljplanen syftar till att förtäta befintlig bebyggelse.

 

Planarbetet:

Beslut om detaljplan 2021-06-03

Ägaren utför en stor del av planarbetet inför samrådet själv där just nu inventeringar och utredningar pågår för planområdet.

 

Tidplan:

Vilande

 

Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Planarkitekt
Camilla Widekärr
0528-567160
Plan- och byggenheten
Färgelanda kommun
0528-567000

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier