Klimatanpassningsplan för Färgelanda kommun

Syftet med Klimatanpassningsplanen är att identifiera och analysera klimatförändringarnas påverkan på samhällsviktiga system i Färgelanda kommun samt identifiera åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som väntar i framtiden och de som redan märks idag.

Klimatanpassningsplanen har en tydlig avgränsning då den framförallt fokuserar på kommunala verksamheter och samhällsviktiga funktioner. Dessa verksamheter och funktioner har analyserats utifrån förväntade

Klimatanpassningsplanen är antagen i kommunfullmäktige 2019-11-13 § 128

Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Plan- och byggenheten

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier