Skymmande växlighet och belysningsstolpar

Många fastighetsägare har häckar, buskar eller annan vegetation som växer längs tomtgränsen mot vägen. På våren och sommaren växer sig häckarna ibland lite för stora och skymmer sikten. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri för att förhindra olyckor. 

Växtligheten får inte skymma vägmärken, gatunamnsskyltar eller gatubelysning. Det är viktigt att du som fastighetsägare tar ansvar och ser till att din växtlighet inte skymmer gatubelysningen.  

Belysningsstolparna ska hållas fria från brevlådor och liknande, detta för att underhåll och arbeten ska kunna utföras utan hinder. Det är inte tillåtet att montera eller fästa föremål på stolparna.  

Plan och Bygg/Mark och exploatering
0528-567000

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier