Individ- och familjeomsorgen

Det kommer tillfällen då vi alla behöver hjälp, stöd och omtanke från andra människor. När de egna resurserna, som till exempel familj och vänner inte räcker till - eller helt saknas - har kommunen enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret att tillgodose dina behov.

Inom ramen för socialt stöd arbetar kommunen med både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Man kan vara berättigad till insatser och bistånd enligt socialtjänstlagen i många olika skeden i livet.

Inom Individ- och familjeomsorgen arbetar socialsekreterare och handläggare med hjälp, råd, stöd och information. Sekretess gäller för hela vår verksamhet, och det innebär att du med förtroende kan vända dig till oss.

Öppettider

Måndag           08:00 - 16:30

Tisdag             08:00 - 18:00  

Onsdag           08:00 - 16:30

Torsdag          08:00 - 16:30 

Fredag            08:00 - 15:00

Lunchstängt samtliga dagar 12.00 - 13.00

Reception

 0528-56 76 00

Telefontid direkt till socialsekreterare/handläggare

Måndag           08:30 – 09:30

Tisdag             08:30 – 09:00 samt 15:00 – 15:30

Onsdag           08:30 – 09:30

Torsdag          08:30 – 09:30

Fredag            08:30 – 09:30

Vid övrig tid kontakta växeln 0528-56 76 00 som lämnar skriftlig information vidare till respektive handläggare. 
Vill du faxa oss går det bra på faxnr. 0528-56 77 04

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Socialjour

Färgelanda kommun har en gemensam socialjour/beredskap tillsammans med Uddevalla kommun.

Socialjour och Beredskap

Under aktiv tjänstgöring nås jouren via tel. 0522 - 69 74 44. Under beredskapstid nås jouren via polisen tel. 112

Måndag, onsdag & torsdag     16:00 – 23:00 aktiv tjänstgöring

                                            23:00 – 08:00 beredskap

Tisdag                                  18:00 – 23:00 aktiv tjänstgöring

                                            23:00 – 08:00 beredskap

Fredag                                  15:00 – 02:00 aktiv tjänstgöring

                                            02:00 – 16:00 beredskap

Lördag                                  16:00 – 02:00 aktiv tjänstgöring

                                            02:00 – 16:00 beredskap

Söndag                                 16:00 – 23:00 aktiv tjänstgöring

                                            23:00 – 08:00 beredskap

Familjehem sökes

Vill du göra en insats och öppna ditt hem och välkomna ett barn eller ungdomar i din familj?

Vi söker er som vill erbjuda ett barn eller ungdom möjlighet till en trygg och förutsägbar tillvaro med stabila vuxna som alltid står kvar och stöttar även i svåra perioder. I uppdraget som familjehem ingår vanligen att hjälpa till att skapa en god kontakt och medverka i umgänge med barnet eller ungdomens biologiska nätverk. Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun söker familjehem för både kortare och längre perioder där barnet eller ungdomen erbjuds omsorg under trygga och goda förhållanden. Om det låter intressant är du/ni välkommen att ta kontakt med oss för mer information!

Ersättning för uppdrag utgår i enlighet med kommunförbundets riktlinjer.

Chef Individ och familjeomsorgen
Jon Granlund
0528-567601

Länkar och dokument:

Öppna jämförelser IFO-verksamhet i Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier