Individ- och familjeomsorgen

Det kommer tillfällen då vi alla behöver hjälp, stöd och omtanke från andra människor. När de egna resurserna, som till exempel familj och vänner inte räcker till - eller helt saknas - har kommunen enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret att tillgodose dina behov.

Inom ramen för socialtjänstlagen arbetar kommunen med både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Man kan vara berättigad till insatser och bistånd enligt socialtjänstlagen i många olika skeden i livet.

Inom Individ- och familjeomsorgen arbetar socialsekreterare och handläggare med hjälp, råd, stöd och information. Sekretess gäller för hela vår verksamhet, och det innebär att du med förtroende kan vända dig till oss.

Öppettider 

Måndag                                    08.30 – 16.00

Tisdag                                       08.30 – 17.00

Onsdag-Torsdag                     08.30 – 16.00

Fredag                                      08.30 – 15.00

Lunchstängt varje dag mellan kl. 12.00 – 13.00

Är du orolig för ett barn? 

Ring 0528-567 612, kl. 08.00-16.30 (måndag - torsdag), kl 08.00-15.30 (fredag). Övriga tider – kontakta socialjouren.

Är du orolig för en vuxen? 

Ring 0528-567 290, kl. 10.00-12.00. Övriga tider under kontorstid kopplas samtalet till vår reception, efter kontorstid – kontakta socialjouren.

Du kan också lämna en skriftlig orosanmälan i vår brevlåda på Stigsvägen 2, eller i brevlådan vid kommunhuset alternativt posta den till:

Färgelanda kommun
IFO
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Socialjour

Färgelanda kommun har en gemensam socialjour/beredskap tillsammans med Uddevalla kommun.

Socialjour och Beredskap

Under aktiv tjänstgöring nås jouren via tel. 0522 - 69 74 44. Under beredskapstid nås jouren via polisen tel. 112

Måndag, onsdag & torsdag     16:00 – 23:00 aktiv tjänstgöring

                                            23:00 – 08:00 beredskap

Tisdag                                  17:30 – 23:00 aktiv tjänstgöring

                                            23:00 – 08:00 beredskap

Fredag                                  15:30 – 02:00 aktiv tjänstgöring

                                            02:00 – 16:00 beredskap

Lördag                                  16:00 – 02:00 aktiv tjänstgöring

                                            02:00 – 16:00 beredskap

Söndag                                 16:00 – 23:00 aktiv tjänstgöring

                                            23:00 – 08:00 beredskap

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Länkar och dokument:

Öppna jämförelser IFO-verksamhet i Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier