Service

Barn i föräldrars fokus – kurs med start hösten 2024

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är ett erbjudande om föräldragrupp till föräldrar som separerat och har svårt att komma överens i frågor som rör barnen. Kursen är framtagen av Rädda barnen och används över hela landet.

Hur kan du hjälpa ditt barn efter en separation?
Denna grupp syftar till att stödja dig som förälder i hur du kan underlätta för ditt barn när ni som föräldrar inte alltid kommer överens. Fokus ligger på hur situationen upplevs av ditt barn och hur du som förälder på bästa sätt kan förhålla dig.

Vi träffas vid tre tillfällen, två timmar per gång (kl 16.30-18.30), där vi varvar teori med gruppdiskussioner. Om båda föräldrarna önskar delta erbjuds ni olika grupper. Föräldragruppen vänder sig till föräldrar som bor i Dalslandskommunerna. Nästa grupp startar så snart vi har fått tillräckligt många deltagare, och kommer att hållas i kommun med flest anmälda deltagare.

Anmälan och information
För anmälan och information, kontakta familjerätten Dalsland, tel 0532-170 00, måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8.30-9.30 eller via mail familjdalsland@amal.se.

Råd och stödsamtal

Man kan ibland behöva hjälp i såväl stora som små problem i vardagen. Vi erbjuder service i form av kostnadsfria råd- och stödsamtal, upp till 5 samtal. Dessa samtal journalförs inte.
Situationer vi ofta möter kan handla om till exempel:

 

”Vi får inte till några bra vardagsrutiner”

”Min tonåring lyssnar inte på mig”

”Vi hittar ingen gemensam syn i vårt föräldraskap”

”Jag eller någon anhörig behöver stöd relaterat till missbruk”.

 

ABC 

Alla barn i centrum (ABC) är en gruppverksamhet för föräldrar med barn i åldern 3-12 år.

ABC är ett föräldrastödsprogram om fyra gruppträffar som genomförs under cirka två månader. Varje träff är cirka 2,5 timmar och leds av utbildade familjebehandlare.

Varje grupp kan bestå av 5–14 föräldrar. Övningar hemma med barnen i vardagen ingår mellan träffarna. Förutom det material som delas ut på träffarna finns ytterligare information på webbplatsen. Där har föräldrarna tillgång till aktuell forskning om exempelvis barns utveckling, strategier för att få barn att somna och om hur man hanterar konflikter.

Samtal om frihet

Samtal om frihet är ett strukturerat samtalsprogram för dig som har varit utsatt för våld och kränkningar i nära relation.
I programmet jobbar behandlare med att hjälpa dig att bearbeta tidigare upplevelser av våld samt att stärka dig att leva ett liv fritt från våld och kränkningar. 

Samtal om våld

Använder du våld mot din partner? Är du redo att bryta detta destruktiva mönster så kan vi hjälpa dig.
Vi erbjuder strukturerade samtal där du får möjligheten att lära dig förstår våldets mekanismer för att på så vis förändra ditt beteende. 

 

Välkommen att ringa till vår rådgivningstelefon: 0528-567 725

Vi finns på adress:
Kyrkvägen 4 i Färgelanda (Från och med 1 april finns vi på Allhemsvägen 1 E, Färgelanda)

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier