Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)


Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har ett övergripande ansvar för kommunens hälso- och sjukvård, vilket innebär att se till att vårdtagarna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet. 

MAS ansvarar för att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om vårdtagaren i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada, vårdbrist, fullgott bemötande eller sjukdom. Detta regleras enligt den så kallade Lex Maria och Lex Sara-regeln.

Helen Thorsson är Färgelanda kommuns MAS i dag och du når henne på: helen.thorsson@fargelanda.se

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier