Ekonomiskt bistånd

På Individ- och familjeomsorgen Färgelanda kommun kan du ansöka och få prövning av rätten till ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd eller annan form eller rådgivning och stöd i frågor som rör enskildas och familjers försörjning.

Rätten till ekonomiskt bistånd förutsätter att du inte kan tillgodose ditt behov på annat sätt till exempel genom arbete eller någon annan typ av sysselsättning. Den enskilde har ett eget ansvar att efter bästa förmåga bidra till sin egen försörjning. Färgelanda kommun tillämpar den riksnorm som finns vid beräkning av socialbidrag. Socialtjänstlagen säger att biståndet skall tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.

Vill du ansöka om försörjningsstöd så kan du antingen ringa Individ-och familjeomsorgen i Färgelanda kommun för att få blanketter och informationsbrev hemskickat till dig eller så kan du besöka Individ- och familjeomsorgens reception för att hämta blanketterna. Efter att du fyllt i din ansökningsblankett behöver du lämna/skicka in den till Individ- och familjeomsorgen igen och efter detta så kommer en handläggare erbjuda dig en mötestid för utredningssamtal.

Så här utreds behovet

Du måste kunna styrka alla de uppgifter som rör dina ekonomiska förhållanden. För att underlätta handläggningen av ett ärende vill vi be er ta med inkomstuppgifter/kontoutdrag för tre månader tillbaka som visar lön, A-kassa/ALFA-kassa, studiemedel, utbildningsbidrag, sjukpenning, besked om sjukbidrag, besked om pension, bostadsbidrag samt bidragsförskott/underhållsbidrag.
Ta även med kvitton och räkningar gällande fackavgift, hyra osv. Bor du i egen fastighet, ta med lånehandlingar och handlingar som styrker driftskostnader som t.ex. avgift för uppvärmning, sophämtning, vatten och avlopp, villaförsäkring osv. Bor du i hyreslägenhet tar du med hyreskontrakt och hyresavi.

Du är skyldig att lämna sanningsenliga uppgifter till din ansökan om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.

Krav för bistånd 

Är du arbetslös och ansöker om försörjningsstöd måste du stå till arbetsmarknadens förfogande genom att bland annat vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du bör därför ta med dig besökskort/inskrivningsintyg från Arbetsförmedlingen. Är du sjukskriven så behöver du istället ha ett giltigt sjukintyg som täcker den period du ansöker om försörjningsstöd. Den som gör utredningen har rätt att kontrollera de uppgifter du lämnar hos bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Arbetslöshetskassan.

Socialnämnden kan begära att man deltar i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet för att vara berättigad försörjningsstöd.  Man kan förlora rätten till bistånd om man avböjer att delta eller utan godtagbara skäl uteblir från verksamheten.

Utbetalning

Beviljas ansökan om försörjningsstöd betalas pengarna normalt inte ut vid besöket. Handläggaren har fem arbetsdagar på sig att handlägga ansökan och sedan skickas ditt försörjningsstöd till ditt bankkonto och beräknas finnas tillgängliga på kontot inom två arbetsdagar efter utbetalningen. Tänk alltså på att det kan ta upp till sju arbetsdagar innan du får eventuellt beviljat försörjningsstöd tillgängligt på ditt konto, så var ute i god tid med din ansökan.

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier