Ekonomiskt bistånd

På Individ- och familjeomsorgen Färgelanda kommun kan du ansöka om och få din rätt till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) prövad.

Den som är sambo eller gift ska ansöka tillsammans med sambo/make/maka/partner även om det bara är ena parten som är i behov av ekonomiskt bistånd. Sambor och makar är i normalfallet försörjningsskyldiga gentemot varandra.

Gör en provberäkning

Färgelanda kommun tillämpar den av riksdagen fastställda riksnormen. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om allmänna regler kring ekonomiskt bistånd samt hur ekonomiskt bistånd beräknas. Du kan också göra en provberäkning för att se om du eventuellt kan ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Klicka på länken provberäkning för att komma Socialstyrelsens sida för beräkning (finns även klickbar i högermarginalen "Provberäkning Socialstyrelsen")

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/ekonomiskt-bistand/provberakning-ekonomiskt-bistand/

 

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

Rätten till ekonomiskt bistånd prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL) och förutsätter bland annat att du saknar tillgångar och inte kan tillgodose ditt behov på annat sätt, till exempel genom arbete eller någon annan typ av ersättning eller inkomst. Det är viktigt att du har ansökt om den eller de bidrag/ersättningar du kan ha rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.  Den enskilde har ett eget ansvar att efter bästa förmåga bidra till sin egen försörjning.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd behöver du uppfylla vissa kriterier. Är du till exempel arbetslös och ansöker om försörjningsstöd ska du stå till arbetsmarknadens förfogande genom att bland annat vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete i rimlig omfattning. Du ska också, innan du ansöker om ekonomiskt bistånd, ansöka om a-kassa. Är du inte medlem i någon särskild a-kassa kan du ansöka om grundersättning hos Alfakassan.

Klicka på länken Alfakassan för att komma till alfakassans hemsida: https://alfakassan.se/

Socialnämnden kan begära att man deltar i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet, som till exempel SFI, för att vara berättigad försörjningsstöd.  Man kan förlora rätten till bistånd om man avböjer att delta eller utan godtagbara skäl uteblir från verksamheten.

Är du sjukskriven behöver du uppvisa ett giltigt läkarintyg.

 

Hur går det till?

Vill du ansöka om ekonomiskt bistånd så ska du ringa Individ-och familjeomsorgen i Färgelanda kommun för få mer information om vad som gäller i just ditt fall. Därefter får du en ansökningsblankett hemskickad, eller om du väljer att själv komma till IFO för att hämta den. När du fyllt i blanketten lämnar du in den till IFO tillsammans med begärda underlag. Om du av olika orsaker inte kan bifoga alla underlag direkt, kan du komplettera ansökan i efterhand. Det kan emellertid innebära att handläggningstiden blir längre.

Efter att ansökan och underlag inkommit kommer en handläggare att bjuda in dig till ett utredningssamtal. Vid besöket ska du kunna uppvisa giltig id-handling.

Tänk på att vi har en utredningstid upp till 14 dagar, du behöver därför ansöka i god tid om du vet med dig i förväg att du kommer ha behov av ekonomiskt bistånd.

 

Detta ska du bifoga din/er ansökan:

- deklaration från det senaste inkomståret

- handlingar avseende eventuella inkomster av kapital m m som framgår av din deklaration

- kontoöversikt från din bank (en förteckning över alla dina engagemang i banken)

- kontoutdrag från alla konton tre månader bakåt

- lönespecifikationer tre månader bakåt (om du har arbetat)

- specifikationer för utbetalning av a-kassa tre månader bakåt (om du har stämplat)

- eventuella övriga specifikationer rörande utbetalningar

- handlingar avseende eventuella tillgångar i form av båt, bil, husvagn, motorcykel mm (en värdering kan komma att krävas)

-  kopia på din senaste aktivitetsrapport från Arbetsförmedlingen (om du är arbetssökande)

- kopia på din planering med Arbetsförmedlingen

- beslut om arbetsmarknadspolitisk åtgärd (om du är aktuell för en sådan)

- giltigt läkarintyg (om du är sjukskriven)

- fastighetshandlingar (om du är fastighetsägare/äger din bostad) avseende låne- och amorteringskostnader samt uppgifter om el, vatten, försäkring, sotning, renhållning och eventuell skattejämkning

- hyreskontrakt (om du hyr din bostad)

- fakturor/kvitton för de utgifter du haft de senaste tre månaderna, t ex hyra, el, hemförsäkring, medicin och läkarvård

- umgängesintyg (om du har umgängesbarn) där den andra vårdnadshavaren intygar antalet umgängesdagar. Intyget ska innehålla namn, adress och telefonnummer till den andra vårdnadshavaren samt vara underskrivet.

 

Du är skyldig att lämna sanningsenliga uppgifter i din ansökan om ekonomiskt bistånd. Den som medvetet lämnar oriktiga uppgifter, och därmed orsakar risk för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut, eller betalas ut med ett för högt belopp, kan begå ett brott mot bidragsbrottslagen.

Det kan också vara ett brott att i vissa fall låta bli att anmäla ändrade förhållanden om uppgiften är av betydelse för det bidrag man får. För att det ska vara fråga om brott krävs att man har haft uppsåt, dvs. agerat med vett och vilja, eller att man har varit grovt oaktsam, det vill säga uppenbart vårdslös eller slarvig.

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier