Kallelse till att stämma Färgelanda vägsamfällighet

Medlemmarna i Färgelanda vägförening kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020 kl. 18.30 i lokal Furåsen i Färgelanda

Dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av ordförande vid stämman
  4. Framläggande och godkännande av dagordning
  5. Val av justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av styrelseledamöter och revisorer
  8. Uttaxering
  9. Övriga frågor
  10. Avslutande av stämman

 

               * * * *

  

Punkt 7 - Val av styrelseledamöter

Till styrelseledamöter i föreningen föreslås att väljas följande personer.

Tony Bratt, Färgelanda, ordförande
Hans Sprung, Valbohem, ledamot
Ulf Nilsson, Färgelanda kommun, ledamot
Urban Henriksson, Färgelanda, ledamot
Johnny Källen, IAC Färgelanda, ledamot
Kenneth Carlsson, Färgelanda, revisor
Leif Karlsson,  Färgelanda, revisor
Ulla Börjesson, Färgelanda kommun, revisor suppleant

 

 

Advokat Beatrice Rämsell

Syssloman i föreningen

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier