Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete syftar till att utjämna skillnader när det gäller hälsa och skapa förutsättningar för att alla individer och grupper i samhället ska kunna leva ett gott liv. 

Hälsa kan ses som en resurs för individen och som ett välfärdsmål för samhället. 

Människors hälsa och välbefinnande bestäms av många faktorer i en komplex helhet med dels individuella faktorer (t ex ålder, kön, arv, socialt sammanhang, livsstil och levnadsvanor) och dels påverkan från det samhälle vi lever i. Det är därför nödvändigt att se människan i sitt totala livssammanhang och hela sin omgivning. 

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är Folkhälsoplanen för Färgelanda kommun. Hösten 2000 inrättades ett folkhälsoråd (tidigare kallat Häpo) som är ett forum där politiker och verksamhetsansvariga regelbundet möts för att tvärsektoriellt diskutera och besluta om vilka insatser som långsiktigt ska vidtas för att främja kommuninvånarnas hälsa. 

Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

organisationsnummer: 212000-1421

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier