Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete syftar till att utjämna skillnader när det gäller hälsa och skapa förutsättningar för att alla individer och grupper i samhället ska kunna leva ett gott liv. 

Hälsa kan ses som en resurs för individen och som ett välfärdsmål för samhället. 

Människors hälsa och välbefinnande bestäms av många faktorer i en komplex helhet med dels individuella faktorer (t ex ålder, kön, arv, socialt sammanhang, livsstil och levnadsvanor) och dels påverkan från det samhälle vi lever i. Det är därför nödvändigt att se människan i sitt totala livssammanhang och hela sin omgivning. 

Folkhälsoarbetet i Färgelanda kommun utgår ifrån ett avtal mellan Färgelanda kommun och Västra Götalands regions norra hälso- och sjukvårdsnämnd. Avtalet beskriver bland annat förutsättningarna för samverkan och samfinansiering av det lokala folkhälsoarbetet. Kopplat till avtalet finns en summa pengar som kommunens verksamheter och föreningar kan söka för lokalt förebyggande och hälsofrämjande arbete.

I Färgelanda finns ett folkhälsoråd där förtroendevalda från kommunen och förtroendevalda från norra hälso- och sjukvårdsnämnden ingår. Med på folkhälsorådets möten är kommunens folkhälsostrateg samt sektorchefer och kommunchefen. På folkhälsorådet planeras en stor del av det lokala folkhälsoarbetet och ska verka för att det bedrivs i ordinarie verksamheter

Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier