Hur arbetar vi med folkhälsa i Färgelanda kommun?

Färgelanda kommun vill att befolkningen ska må bra. Arbetet för en god folkhälsa sker mestadels i ordinarie verksamhet, eftersom många av de insatser som påverkar befolkningens hälsa ingår i kommunens grunduppdrag.

I kommunen finns ett folkhälsopolitiskt råd som verkar för att kommunen arbetar strategiskt med folkhälsofrågorna, läs mer på länken nedan: 

Folkhälsorådet i Färgelanda kommun utgår ifrån ett avtal mellan Färgelanda kommun och Västra Götalands regions norra hälso- och sjukvårdsnämnd.

Vad påverkar hälsan?

Människors hälsa och välbefinnande bestäms av många faktorer i en komplex helhet med dels individuella faktorer (t ex ålder, kön, arv, socialt sammanhang, livsstil och levnadsvanor) och dels påverkan från det samhälle vi lever i. Det är därför nödvändigt att se människan i sitt totala livssammanhang och hela sin omgivning. 

Folkhälsoarbete syftar till att utjämna skillnader när det gäller hälsa och skapa förutsättningar för att alla individer och grupper i samhället ska kunna leva ett gott liv.

 

Folkhälsostrateg
Marcus Larsson
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier