Ansvar för fastighetsägare

Snöskottning och halkbekämpning

Fastighetsägarens ansvar:

Fastighetsägaren är enligt lag skyldig att skotta och sanda gångbana/gångväg eller trottoar inom 10 meter utanför tomtgränsen. När det saknas en gångbana och tomten eller fastigheten gränsar direkt mot gatan finns det särskilda regler! Då ska 1,2 meters bredd från fastighetens tomtgräns räknas som gångbana. Om fastigheten inte ligger i direkt anslutning till gångbanan, det kan till exempel finnas en gräsmatta eller plantering emellan, så har du ansvar för gångbana som ligger inom 10 meter från tomtens/fastighetens gräns.

Detta är inte fastighetsägarens ansvar:

Om du har en busshållplats direkt utanför din fastighet är det vinterväghållningen som sköter denna då de ansvarar för alla hållplatslägen.

Ogräs

Det är ditt ansvar att se till att gångbanan inom tio meter utanför din tomtgräns hålls fri från ogräs. 

Finns ingen gångbana ansvarar du för att hålla fint på 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen. 

Vid eventuell dagvattenbrunn ska du som fastighetsägare även se till att denna är fri från skräp.

Häckar och träd

Växande häckar och träd kan orsaka sikthinder i trafiken. Som fastighetsägare har du vissa krav på dig för att avhjälpa detta. 

För dig som har hörntomt gäller följande: 

Har du en hörntomt som ligger intill en gång- och cykelväg eller gata, ska du tänka på att växterna inte sträcker sig högre än 80 cm i en sikttriangel minst 10 meter åt varje håll. 

För dig som har en utfart mot gatan gäller följande:

Har du en tomt som gränsar mot en gata eller gång- och cykelbana ska du tänka på att växterna inte sträcker sig högre än 80 cm över gatan, 2,5 meter åt vardera håll samt 2,5 meter in på tomten. 

För dig som har en tomt intill en gata gäller följande: 

Häckar och buskar ska växa inom ditt eget tomtområde. Har du buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana, ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna på gatan eller gång- och cykelbanan. 

För fri höjd gäller: 
Över gångbana minst 2,5 meter 
Över cykelväg minst 3,2 meter 
Över körbana 4,6 meter 

Några rekommendationer: 

- Plantera träd minst 2 meter från tomtgränsen. 
- Plantera häckplantor minst 60 cm innanför tomtgränsen. Häckplantor planteras normalt 3 st per löpmeter. 
- Klipp häcken varje år i februari-mars samt under juli månad. 

Läs mer i broschyren, se dokument nedan. 


Dokument och bilagor

TF Samhällsutvecklingschef
Ria Andersson
0528-567161
Plan- och byggenheten

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier