Skolskjuts

Organisationen av skolskjutstrafiken utgår från kommunens antagna riktlinjer där exempelvis sträckan mellan bostaden och skolan samt föräldrarnas ansvar för barnen till och från hållplats utgör två viktiga faktorer för planeringen.

Merparten av grundskoleeleverna behöver inte ha busskort för att ta sig till och från skolan. Skolskjutsberättigade elever tilldelas istället specifika rutter och information skickas ut till berörda i form av skolskjutsbrev inför nytt läsår.

Observera att tiderna för skolbussarna är ungefärliga och kan komma att förändras innan skolstart under läsårets gång.

För att hitta Färgelandas riktlinjer för skolskjuts: Klicka på ikonen styrande dokument och planer, gå sedan till kommunal författningssamling och välj fliken riktlinjer. Under denna flik hittar du dokumentet som heter ”Riktlinjer för anordnande av skolskjutsar

Kontakt
Skolskjuts

Blanketter för skolskjuts finner du på följande länk under fliken skolskjuts:

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier