Förskolor i Färgelanda kommun deltar i forskningsprojekt

Förskolor i Färgelanda kommun deltar i ett forskningsprojekt tillsammans med Göteborgs universitet

Ett regionalt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet kring barns flerspråkighet, lärande och hälsa i förskolan har nu avslutats. Nu har de deltagande kommunernas arbete med att sprida kunskaperna till alla förskolor i kommunen startat.

Projektet ”Barns välbefinnande och lärande - fokus på flerspråkighet och samverkan” startade 2015 genom en enkät till vårdnadshavare i fyra kommuner i Västra Götalandsregionen. Resultatet från enkäten mynnade ut i en kompetensutvecklingsutvecklingsinsats vid Göteborgs universitet som pedagoger från Stigens, Håvestens, Ödeborgs och Månvägens förskolor har deltagit i. Kompetensutvecklingen har inneburit föreläsningar och handledningstillfällen i Göteborg, men förskolorna har även i stor omfattning studerat sin egen verksamhet.

Den 28 september redovisade de deltagande kommunerna sina resultat vid Pedagogen i Göteborg. De gemensamma resultaten pekade bland annat på att en viktig framgångsfaktor för flerspråkiga barns lärande är att skapa en god relation med barnens vårdnadshavare. Att erbjuda flerspråkiga barn mer tid i förskolan har också gett tydliga resultat för barnens språkutveckling och lärande. Kompetensutvecklingen har också lett till utökad kunskap och förståelse mellan förskolepersonal, modersmålslärare och vårdnadshavare.

Nu har arbetet med att sprida de nya kunskaperna till fler förskolor påbörjats och detta sker i form av lärgrupper där all personal deltar.

Mer information om utvecklingsprojektet finns här!

Bakgrund till utvecklingsprojektet

2015 gjorde forskare vid Göteborgs universitet tillsammans med Västra Götalandsregionens avdelning för folkhälsa en stor enkätstudie i fyra kommuner i Västra Götaland; Uddevalla, Skövde, Färgelanda, Göteborg och Borås. Fokus för studien var att kartlägga förskolan som viktig resurs för flerspråkiga barns välbefinnande och lärande.

Studien pekade ut viktiga områden att arbeta vidare med, som exempelvis att uppmärksamma barn som inte får höra högläsning, inte har tillgång till digital teknik och som har begränsade möjligheter att lära sig sina språk i förskolan. Utifrån dessa områden utformade två ansedda forskare vid Göteborgs universitet, Anne Kultti och Ingrid Pramling Samuelsson, en kompetensutvecklingsinsats tillsammans med BVC och Västra Götalandsregionens avdelning för folkhälsa. Målet med insatsen är en likvärdig förskola i hela regionen genom att öka kunskapen om

  • lärande av och på flera språk
  • språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • hur man granskar och analyserar det egna förhållningssättet till flerspråkiga barns lärande och samverkan, samt förskolans egen lärandemiljö
  • samverkan med vårdnadshavare gällande flerspråkighet och interkulturalitet.

Sammanlagt fyra pedagoger och två förskolechefer från Färgelanda har deltagit i kompetensutvecklingsinsatsen som startade i augusti 2017.

Rektor Stigen, Höjden och Månvägens förskolor
Maria Olsson
0528-567276
Rektor Högsäterskolan, Vintergatan. Håvesten, Ödeborgs förskola och Anpassad grundskola
Susanne Broberg
0528-567382

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier