Regler för sekretess

Vissa handlingar inom kommunen kan vara helt eller delvis sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Sekretessbelagda uppgifter får inte lämnas ut.

Om sekretess

Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av lag, framförallt offentlighets- och sekretesslagen. Syftet med sekretessen är bland annat att skydda människor i ärenden som till exempel rör socialtjänsten. Det är kommunen som utifrån lagen avgör vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas.

Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det inte sekretessbelagt om inte lagen medger det. Om kommunen inte vill lämna ut en handling, för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att få ett skriftligt beslut som kan överklagas. Hur man gör för att överklaga framgår av beslutet.

Färgelanda kommun
0528-567000

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier